vrijdag 14 september 2012


In de tweede maand van de opleiding tot verpleegster gaf de professor een examen. De studenten beantwoordden zorgvuldig alle vragen, maar er ontstond onrust bij de laatste vraag: 'Wat is de voornaam van de vrouw die het gebouw schoonmaakt'’?

Toen de papieren waren ingeleverd vroeg een van de studenten of deze laatste vraag zou meetellen in het cijfer.

'Zeer zeker', antwoordde de professor. 'In jullie carriere zul je nog veel mensen meemaken. Ze zijn allemaal van belang en ze verdienen allemaal jullie aandacht en zorg, zelfs al is het alleen maar een glimlach of een begroeting.'

Het was een les die de studenten bijbleef, evenals de naam van de schoonmaakster. Ze heette Dora.