maandag 24 september 2012

Leraar


Heb jij ook weleens het gevoel,
dat je zo anders bent dan anderen?
Dat jouw omgeving je steeds
naar zijn maatstaven wil veranderen.

Ken je die blik die zegt dat jij je vreemd gedraagt?
Die ertoe leidt dat jij je eigen positie nog verder verlaagt.

Ken je die woorden die
als scherpe messen in jou worden gestoken?
Die ervoor zorgen dat
al je zelfwaarde in één keer wordt afgebroken.

Ken je die uitspraken van mensen
die daarmee een verkeerd oordeel
over jou vellen?
Die mensen die alleen maar willen luisteren
naar wat anderen over jou vertellen.

Ken je die momenten dat
je je ware Zelf niet goed durft uit te drukken?
Dat je niet voor jezelf opkomt, omdat je gewend bent
om voor anderen te bukken.

Ken je die momenten dat je je niet echt aanwezig voelt?
Dat je wel iets probeert te zeggen,
maar men niet zal begrijpen wat jij nu werkelijk bedoelt.

Ken je dat gevoel dat
jouw aanwezigheid niet echt wordt opgemerkt?
Dat het overheersende gezelschap
jouw inbreng tot een minimum beperkt.

Ken je dat gevoel dat
jouw ruimte door anderen wordt afgenomen?
Dat jou geen mogelijkheid wordt gegeven
om even tot jezelf te komen.

Heb jij ook vaak even tijd nodig
om je eigen ruimte aan te passen aan de drukte.
Dat je wel geprobeerd hebt
om direct in de drukte mee te gaan,
maar dat dit door jouw gevoeligheid gewoonweg niet lukte.

Krijg jij dan ook het gevoel dat anderen
je de tijd hiervoor niet willen geven,
omdat ze je gelijk bestormen
met al hun verhalen over henzelf en hun eigen leven.

Het lijkt soms wel dat anderen jou de kans niet willen geven
om even te acclimatiseren,
omdat ze jouw noodzakelijke gewenningsperiode
gewoonweg niet willen accepteren.

Ze overdonderen je direct met hun overheersende aandacht,
alsof ze al jouw kostbare energie meteen van je af stelen
met hun enorme zuigkracht.

Maar zij zien een heldere liefde in jouw ogen
die ze nog nooit eerder bij iemand hebben waargenomen,
daarom trekken ze zo aan je in de vrees
dat dit hun enige kans zal zijn
om binnen jouw ruimte te kunnen komen.

Ze zien jouw heldere energie
en proberen zich hiermee te verrijken.
Jij voelt je daardoor langzaam leeglopen
en vermoeid probeer je eventjes
een andere kant op te kijken.

Maar het helpt je niets,
want ze trekken als een magneet naar jou toe.
Het is deze magnetische kracht
die jouw energie naar hen toezuigt
en daarom word je zo moe.

Maar zij voelen zich juist beter door die heldere energie,
waarin ze zich omgeven.
Daarom willen ze van jou weten hoe jij tot dit niveau
van helderheid bent uitgestegen.

Ze vragen zich af
waarom ze zo sterk door jouw energie worden aangetrokken.
Daarom storten ze zich volledig op hun ontdekkingstocht,
omdat ze weten dat jij zo meteen weer bent vertrokken.

Ze voelen jouw heldere energie en beseffen
dat ze dit nog nooit eerder hebben ervaren.
Deze nieuwe energie zorgt er juist voor
dat ze jou met zo'n vreemde blik aanstaren.

Eigenlijk zegt deze blik niets over jou,
maar juist iets over hun onzekerheid,
omdat ze nog nooit eerder iemand hebben ontmoet
met zo'n puur niveau van helderheid.

In werkelijkheid zijn zij
juist degenen die zich vreemd en verward voelen,
want ze weten niet wat jouw heldere ogen
met die nieuwe blik bedoelen.

Zij voelen zich juist zo klein en verlegen,
want ze beseffen dat jouw bewustzijnsniveau
boven die van hen is uitgestegen.

Zij voelen zich juist bang in hun onwetendheid,
want in jouw ogen zien ze de weerspiegeling
van een enorme levenservaring en wijsheid.

In hun nieuwsgierigheid willen ze deze nieuwe energie
van jou volledig ontdekken,
daarom proberen ze zoveel mogelijk van jouw energie
naar zichzelf toe te trekken.

Ze voelen zich prettig
in deze warme en heldere energetische omgeving,
en ervaren dit als een
ongeevenaarde en uiterst waardevolle beleving.

Ze proberen jouw aandacht op te eisen
om zodoende binnen jouw ruimte te mogen verkeren.
Ze zijn erg nieuwsgierig en enthousiast,
omdat ze weten dat ze van jou iets nieuws zullen leren.

Ze zijn verheugd dat ze eindelijk iemand hebben gevonden
die hen uit laat spreken.
Ze kijken eens diep in jouw ogen en beseffen dat er nog nooit
iemand zo geïnteresseerd naar hen heeft gekeken.

Ze vertellen je ineens dingen die ze eigenlijk nooit
aan een vreemde zouden vertellen,
maar ze beseffen dat jij de juiste persoon bent
die hen kan helpen om hun oude schillen af te pellen.

Je hoort ineens de meest persoonlijke details
en je verbaast je over hun openheid.
Maar zij hebben jouw blik in je ogen gezien
en beseffen dat ze naar jou toe zijn geleid.

Binnen jouw omgeving voelen ze zich open en vertrouwd,
omdat ze weten dat jij echt
op onvoorwaardelijke wijze van hen houdt.

Het enige wat jij doet is luisteren en je laat hen
al die tijd onafgebroken vertellen.
Ze voelen zich hierdoor prettig bij jou,
want jij legt hun geen misplaatst advies op
en doet geen ongewenste voorstellen.

Ze voelen zich een beetje vreemd,
want ze kennen deze empathische blik nog niet.
Maar diep van binnen hebben ze ook een sterk vertrouwen,
omdat ze weten dat jij meer dan alleen hun zwakheden ziet.

Ze realiseren zich dat ze zojuist hun leraar hebben ontmoet.
Een leraar die het niet voor zichzelf,
maar juist allemaal voor hen doet.

Een leraar die zichzelf ten dienste stelt voor hen die willen leren,
die geen leerstof opdraagt of dogma's oplegt om hen te bekeren.

Een leraar die weet dat zijn studenten zelf
al over de benodigde kennis beschikken,
maar hen alleen nog moet leren ademen,
omdat ze in hun eigen ruimte dreigen te verstikken.

Een leraar die hen zal helpen
om hun oude schillen verder af te pellen.
Iemand die dit allemaal zelf ook heeft ervaren
en daarom geen oordeel over hen zal vellen.

Een leraar die zijn wijsheid
via eigen ervaringen heeft mogen leren,
en hierdoor als spiegel voor anderen kan fungeren.

Jij bent deze leraar
die zijn ervaringen aan anderen over zal dragen,
maar je zult het niet aan hen opdringen,
want jouw studenten zullen er uit zichzelf om gaan vragen.

Jij bent deze leraar
die op het juiste moment zal gaan onderwijzen.
Je hoeft je studenten echt niet te gaan zoeken,
want zij zullen jou juist als hun leraar aanwijzen.

Als leraar zul je weten
wanneer het juiste moment is aangebroken
om je voor hen open te stellen.
Ook zij zullen dit moment aanvoelen
en gaan vervolgens uit zichzelf
hun levensverhaal aan jou vertellen.

Het is jouw uitdaging om je niet te gauw
door hen te laten beïnvloeden.
Want jouw energie is zo helder,
dat ze het proberen te gebruiken om zichzelf ermee te voeden.

Ze zullen je uitdagen door jouw leraarschap op de proef stellen.
Ze zullen zich met jouw energie gaan voeden en zo hun eigen proces proberen te versnellen.

Maar jij weet dat dit niet zal leiden tot hun gewenste resultaat.
Daarom wacht jij tot het juiste moment, voordat je echt met ze praat.

Als leraar zul je al deze uitdagingen aanvoelen
en je zult dit niet toestaan,
want jij weet dat je alleen binnen jezelf de weg naar ascensie inslaan.

Je kunt je compassie aan hen tonen en zo met hen meeleven.
Maar je zult wachten tot het juiste moment,
waarop je hen les gaat geven.

Tot dat moment zul je in je eigen ruimte blijven,
zonder iets van jezelf weg te geven.
Want jij weet uit ervaring dat iedereen in zijn eigen tempo
de weg naar ascensie zal beleven.

Jij zult hun keuze respecteren om zich nog een tijdje
in hun oude energie te verstoppen,
maar je zal op hen wachten
en voor hen klaar staan op het moment
dat ze op jouw deur kloppen.

Op dat moment zul je
je kennis als leraar aan hen gaan onderwijzen.
Niet door hun verstand te beïnvloeden,
maar door hen juist op hun innerlijke schoonheid te wijzen.

Jij zult hen geen oplossingen en adviezen voor genezing geven,
want je weet dat dit afhankelijk is van het bewustzijnsniveau dat zij beleven.

Jij bent je ervan bewust
dat deze ziekte hen probeert te laten groeien,
en dat het niet aan jou is om je met dit proces te bemoeien.

Jij weet dat het lichaam haar eigen intelligentie heeft.
En dat deze ziekte er juist voor zorgt
dat dit leerproces heel intens wordt beleefd.

Jij weet dat ze in werkelijkheid
niet voor hun genezing bij je zijn gekomen,
maar dat ze van jou willen weten
hoe ze op hun pad van ascensie terecht kunnen komen.

Jij weet dat hun bewustzijnsverandering eveneens
tot een verandering in hun lichaam zal leiden.
En wellicht dat ze dan niet meer zo
tegen hun ziekte hoeven te strijden.

Jij beseft dat hun bewustzijnsniveau
hun eigen omgeving bepaalt,
en dat hun eigen bewustzijn
dus via die lichamelijke ziekte tegen hen terugpraat.

Het is de stem van hun bewustzijn die aangeeft dat het nu het juiste moment is om te ascenderen.
En het zal ze vervolgens naar jou toe leiden,
omdat jij diegene bent die hen dit kan leren.

Het enige wat jij hoeft te doen is jouw ervaring en bewustzijn
met hen te delen.
En je zult merken dat ze niet alleen maar bij je komen
om jouw energie van je af te stelen.

Ze zullen de liefde en de wijsheid zien,
die vanuit je innerlijk op je oogleden reflecteren.
En ze beseffen dat jij de juiste persoon bent
om hen over het pad naar ascensie te leren.

Ze zullen begrip krijgen voor jouw levenservaring
en jouw gevoeligheid,
want ook zij zullen ontdekken dat ascensie gepaard zal gaan
met de nodige pijn en strijd.

Ineens zullen ze jou begrijpen
en ze zullen jouw ruimte weer aan je teruggeven.
Want ze beseffen dat zij alleen binnen hun
eigen ruimte hun ascensie kunnen beleven.

Ze zullen dingen als innerlijke wijsheid, empathie
en onvoorwaardelijke liefde van jou gaan leren.
Ja echt, ze zullen jouw levensverhaal
als voorbeeld gebruiken bij het ascenderen.

Jij zult gaan ontdekken dat dit jouw levenstaak is,
waarvoor je werkelijk bent gekomen.
Je zal de bevestiging in de ogen van je studenten terugzien,
als je hen herkent vanuit je dromen.

Jij en je studenten gaan beseffen
dat jullie ontmoeting reeds was voorbestemd.
Dat er geen spijt bestaat
over het verleden of angst voor de toekomst,
maar alleen de waardevolle ervaring van dit moment.

Beide zullen beseffen dat er geen vaste rolverhoudingen bestaan
tussen leraar en student.
Dat de oude bejaarde ook student kan zijn,
evenals een leraar in de leeftijd van adolescent.

Er zal geen sprake zijn van hiërarchische verhoudingen
tijdens het studeren,
omdat beide weten dat zowel student als leraar
op zielsniveau van deze ontmoeting zal leren.

Er zal een diepgaand respect tussen beide bestaan
en een vertrouwen die vanuit zielsniveau wordt herkend.
Je zal geen behoefte hebben
om de ander eerst beter te leren kennen,
want je beseft dat je elkaar reeds eerder hebt gekend.

De energiëën zijn nu beter met elkaar in balans,
waardoor je minder van je eigen energie zal verliezen.
Er zal geen oordeel meer gevormd en energie afgezogen worden,
omdat ze nu voor hun eigen ruimte en pad naar ascensie zullen kiezen.

Deze ervaringen van onvoorwaardelijk(e) respect en compassie
zullen jouw studenten in hun bewustzijn laten groeien.
Juist hiervoor gaan ze jou waarderen,
omdat jij binnen je eigen ruimte blijft
en je niet met die van hen zal bemoeien.

Ze gaan dit bewustzijn in hun leven verankeren
en zullen het later weer aan anderen doorgeven.
Weet dat je deze mensen kunt helpen
door hen simpelweg te vertellen over de reis van jouw leven.

Besef dat jouw levensverhaal een waardevol curriculum
kan zijn voor anderen.
Dat je door jouw ervaringen het bewustzijn
en daarmee het leven van vele mensen kunt veranderen.

Wees niet bang en treed naar voren
om al die mensen over jouw reis te gaan vertellen.
Echt, ze zullen dit waarderen en hier uiting aan geven
door jou als hun leraar aan te stellen.

Jouw studenten gaan niet over je oordelen,
je bespotten of je aan de schandpaal rijgen.
Integendeel, ze zullen je bewonderen om je moed
en je zal juist een innige omhelzing van ze krijgen.

Dus houd je ogen open voor al die studenten
die naar jou op zoek zijn,
omdat ze hun Zelf hebben verloren.
Dan zul je op het juiste moment als leraar voor hen klaar staan
en jouw levensverhaal aan hen laten horen.

Ze zullen aandachtig naar jou luisteren
als een kind die een prachtig verhaal wordt voorgelezen.
En ineens zullen ook zij beseffen
dat ze om hun eigen levensverhaal worden geprezen.

Ze zullen zichzelf in jouw verhaal ontmoeten
en gaan hun werkelijke Zelf hierdoor kennen leren.
Ze vragen je om hen als een leraar te onderwijzen,
omdat jouw levensverhaal hen zal helpen bij het ascenderen.

Ze beseffen ineens dat alles juist is geweest
en dat ze gewoon in het Nu moment moeten leven,
want op die manier zullen ze werkelijk hun eigen ascensie gaan beleven.

En op een dag gaan ook zij hun ervaringen,
bewustzijnsniveau en wijsheid weer doorgeven.
En bij iedere student zullen zij eventjes aan jou terugdenken,
als hun dierbare leraar van dit leven.

De studenten zullen vragen wie al die wijsheid aan hun leraar heeft onderwezen.
En hij zal hen over jou vertellen, jij die zo moedig was om je levensverhaal aan hem te laten lezen.

De studenten zullen jou dankbaar zijn
dat je destijds die dappere stap hebt genomen.
Omdat ze beseffen dat jouw levensverhaal de aanleiding was
dat hun leraar en nu zijzelf tot ascensie zijn gekomen.

Samen met hun leraar zullen ze eventjes een moment nemen
om jou in gedachten te omhelzen en een woord van dank
voor je uit te spreken.
Oh, ze bewonderen de kracht en de moed
die je hebt getoond, omdat ze nu realiseren
dat er veel mensen waren die op je neer hebben gekeken.

Ze zullen hun medeleven en waardering
uitspreken voor de moeilijke reis
die je hen bent voorgegaan.
En ze zullen begrijpen dat je dit niet alleen voor jezelf,
maar juist allemaal voor hen hebt gedaan.

Ze benijden je om de vastberadenheid en het vertrouwen dat je in jezelf hebt getoond.
Ze zien jouw levensverhaal als de navigator op hun pad,
die hen uiteindelijk met ascensie beloont.

Ze zijn ontroerd door het kwetsbare levensverhaal
dat je onder hen hebt verspreid.
Ja, sommigen zullen zelfs een traan laten
als waardering voor jouw openheid.

Ze zijn blij dat je hen hebt geleerd om hun eigen pad te volgen
en dat ze nu werkelijk zichzelf mogen zijn.
Je zal altijd in gedachten bij hen blijven,
omdat jij aan de wieg stond van hun verhoogd bewustzijn.

Ze zullen hun leraar vragen
om al jouw kennis aan hen te onderwijzen,
want ze weten dat dit hen zal helpen
tijdens de moeilijke momenten van hun levensreizen.

Hun leraar zal jouw levensverhaal
en zielsgroei graag aan hen doorgeven.
Maar hij zal ze eveneens vertellen dat jij wenst
dat ze hun eigen pad naar ascensie nastreven.

Hij zal ze vertellen dat jij hebt gezegd dat
er in iedereen een leraar zit verborgen.
Je hoeft je er alleen maar bewust van te zijn
door in het NU moment te leven
en niet vooruit te kijken naar morgen.

De studenten zullen hun leraar vragen naar het mooiste
dat jij hem ooit hebt onderwezen.
Hij zal ze glimlachend aankijken en zeggen
dat hij ze dat niet hoeft te vertellen,
omdat ze dit zelf kunnen lezen.

Hij zal hen vertellen over een prachtig gedicht
die jij ooit eens voor hem hebt gemaakt,
waarin alle wijsheid van je zielsgroei verborgen zat
en dat hem tot in het diepste van zijn ziel heeft geraakt.

Hij zal ze zeggen dat jij dit gedicht
voor alle studenten hebt geschreven.
En hem hebt gevraagd om de boodschap hiervan
aan iedereen door te geven.

Hij zal dit gedicht aan zijn studenten voorlezen
en hun vertellen dat er een belangrijke boodschap in verwerkt zit.
Met een twinkeling in zijn ogen zal hij hen één voor één aankijken
en vol trots jouw boodschap citeren, door te zeggen:

Live your life, and teach it!

Jakko Kramer