zondag 16 september 2012

Manifest tegen overdraagzaamheid

"In de dagen na de moord op Theo van Gogh, heb ik vanwege alle toestanden die in ons land naar boven kwamen en alle weerstanden/emoties, het manifest geschreven tegen onverdraagzaamheid en (religieus) fanatisme."

Hans StolpManifest tegen onverdraagzaamheid
en (religieus) fanatisme


"Ik beloof ernaar te streven om het vertrouwen
te bewaren in ieder mens,
in christen, jood, islamiet of wie dan ook,
en ik beloof mij niet aan de angst voor wie of wat dan ook
gewonnen te geven.

Ik beloof ieder mens te eerbiedigen in haar of zijn religie
en hem of haar met respect tegemoet te treden.

Ik beloof bruggen te bouwen tussen mensen
en geen muren op te richten die hen verdelen.

Ik beloof dat ik mij niet schuldig zal maken
aan een bot cynisme, aan respectloze eerlijkheid
of aan een hooghartige gelijkhebberij.

Maar ik beloof dat ik in ieder mens en in iedere levensovertuiging
een facet van de ene waarheid zal trachten te zien.

Ik beloof dat ik zal verbinden en niet zal scheiden,
dat ik zal liefhebben en niet veroordelen,
en dat ik in ieder mens het licht van God zal zoeken."

Hans Stolp