woensdag 21 november 2012

Onze wensen zijn als kleine kinderen:
hoe meer men ze toegeeft,
hoe meer ze van je willen.

Chinees gezegde