dinsdag 4 december 2012

Huishoudelijk werk


Over huishoudelijk werk wordt vaak laatdunkend gedaan. Feministes en overheid zien het bovendien als een hinderpaal voor vrouwen om buitenshuis te gaan werken. Toch vormt het huishouden feitelijk de basis van je bestaan en is het iets wat iedereen heeft!

Monique Wortelboer schreef in haar boek Huishouden, de zorg voor het leven al over de waarde van huishoudelijk werk, en ook schrijfster en psychotherapeute Riekje Boswijk wijst op de waarde van huishoudelijk werk!

'Omdat de meeste werkjes die je in het huishouden doet op zichzelf niet zo ingewikkeld zijn, wordt waarschijnlijk het hele huishouden veroordeeld. Hoe kan het resultaat van iets dat bestaat als een opeenschakeling van onbenullige dingen iets waardevols opleveren? Maar de som van alle onbenullige dingen die een vrouw een hele dag door doet, creëert een van de belangrijkste dingen in het leven van een mens: de leefbaarheid, de atmosfeer thuis.

Er is absoluut niets minderwaardigs aan het huishoudelijk werk te ontdekken. Huishoudelijk werk beslaat vrijwel alle gebieden van het menselijk bestaan, zij het de elementaire gebieden. En dat is één van de oorzaken dat dit werk zo ondergewaardeerd wordt: het beslaat het gebied van de primaire menselijke behoeften. Omdat de cultuur waarin wij leven zo weinig mogelijk aandacht aan die primaire levensbehoeften schenkt, lijkt het alsof die behoeften niet de moeite waard zijn.

Een geleerde professor, een gespecialiseerd technicus, een kunstenaar of een verlichte meester, díe zouden pas de moeite waard zijn. Wat heeft een huisvrouw daarnaast te betekenen? Of een boer bijvoorbeeld?

Onze samenleving drukt zeer direct uit wat een boer of een huisvrouw te betekenen hebben: namelijk niets of bijna niets. En dat wordt uitgedrukt in salaris. Boeren en huisvrouwen staan helemaal onderaan op de salarisschaal. Het woord 'boer' is zelfs een scheldwoord.

Maar stel dat er, laat zeggen drie dagen, niets meer te eten is, waar blijft die professor dan met zijn kennis, wat doet die technicus met zijn sommen en hoe overstemt de kunstenaar het rammelen van zijn maag? Zelfs Boeddha mediteerde beter nadat een vriendelijke vrouw hem een bord rijst te eten had gegeven.

In drukke tijden, als het werk zich blijft opstapelen, denk ik wel eens in wanhoop: 'Ik heb een werkster nodig! Dat stomme huishouden kan ik er echt niet óók nog bij hebben!'

Maar als ik me dan zuchtend naar de keuken begeef, en het aanrecht schoonschrob, dan merk ik dat mijn gedachten tot rust komen. De fysieke arbeid van het huishoudelijk werk is een welkome afwisseling van mijn werk achter de computer. En ik zie de resultaten onder mijn handen verschijnen: het aanrecht wordt schoon en de keuken ziet er fris en opgeruimd uit.

Ik verwijder de dode bloemen uit de vaas, en schik de overlevers in een kleiner arrangement, waarna ik ze op de schone tafel zet. Ik neem het stof af, dat gedurende de week is neergedwarreld, en maak zo onze 'lei' weer schoon. Daarna voelt ons huis weer verwelkomend en prettig.

En ik voel me ook weer opgefrist en kwiek:
klaar voor mijn 'geestesarbeid'.