dinsdag 8 januari 2013

Hoe ziet jouw wereld eruit?


De wereld kan zeker van drie of vier kanten bekeken worden. Hiermee wordt bedoelt dat als er iets gebeurt, klein of groot, of anderzijds, dat er vanuit verschillende perspectieven gekeken kan worden. Het is alleen moeilijk om vanuit een ander perspectief te kijken.

Een simpel voorbeeld:

Je stapt uit de bus en je verstapt je aan een stoeptegel, waardoor je je been breekt.
Veel mensen denken dan: "kl ... stoeptegel".

Dit is perspectief 1:

Je kijkt en je ziet die stoeptegel en je merkt op dat die stoeptegel in de fout gaat (omdat die uitsteekt). (Neem het niet te letterlijk.)

Een andere mogelijkheid is te kijken vanuit het perspectief van de stoeptegel. De stoeptegel (indien die gedachten had gehad) zou gedacht hebben: waarom stoot die idioot tegen mij aan? Dit kun je ook zelf denken, waarom stoot ik tegen die tegel aan, ben ik nu zo dom?

Dit is perspectief 2:

Je kijkt naar diegene die iets doet (jezelf in dit geval)
en je geeft die de 'schuld'.

Een andere mogelijkheid is om tegelijk vanuit beide te kijken. Dit is een moeilijk perspectief voor de meeste mensen, maar toch, het bestaat! Je ziet dan tegelijk de twee kanten van het verhaal en je zegt: ik was zo stom me ertegen te stoten en waarom ligt die stoeptegel daar?

Dit is perspectief 3:

De twee dingen die bij elkaar komen beide zien. Er zijn altijd twee of meer kanten aan een gebeurtenis.

De perspectieven zijn:

Vanuit jezelf de ander als probleem aangeven.

Vanuit jezelf het probleem bij jezelf zoeken.

Vanuit twee kanten kijken en de twee aspecten zien,
die er altijd zijn.

We kunnen ook nog een stapje verder.

Dit is perspectief 4:

Is het zien dat er redenen zijn waarom er iets gebeurt. Dit laatste is een onderdeel van de (nieuwe) gezondheidsleer.

Deze gezondheidsleer is gebaseerd
op een aantal fundamentele principes:

Gedachten zijn krachten
Je krijgt wat je uitstraalt.

Je denken, doen en laten zijn de basis voor de gezondheid. Het denken van een mens is van grote invloed op de gezondheid van de mens. Maar niet alleen het denken is van invloed, ook emoties bepalen de eigen gesteldheid. Zowel gedachten als emoties zijn krachtige energieën die niet onderschat moeten worden. Ze zijn moeilijk te vergelijken met andere dingen. Geluid en licht kunnen moeilijk door een muur heen, terwijl de energieën van gedachten en emoties overal kunnen gaan en geen afstand kennen. De energieën van de gedachten komen daar waar je aan denkt en ook verder. Vandaar ook dat als je aan iemand denkt dat dan soms de telefoon gaat en dat het die persoon blijkt te zijn waar aan gedacht werd.

Wanneer je negativiteit uitstraalt krijg je negativiteit aangereikt, maar de energie gaat ook in je zitten en veroorzaakt blokkades en ziektes. Bepaalde gedachten & karaktertrekken veroorzaken bepaalde ziektes. Als het gedachten zijn die als positief kunnen worden aangemerkt, werken ze positief op de mens. De mens is alleen moeilijk in staat te beoordelen waar de grens precies ligt. Ik neem aan dat iedereen wel weet dat haat niet positief is en liefde niet negatief. Een enkele keer boos of kwaad worden kan geen kwaad, maar als je het heel erg vaak bent, ga je klachten krijgen die je moeilijk hieraan kunt linken, maar het een is wel de oorzaak van de ander.

Ook het breken van een been komt ergens vandaan. In dit geval verdient de persoon die zijn been breekt het blijkbaar. Hij krijgt wat die toekomt. Er is dus een reden waarom het gebeurt. Het boos of kwaad zijn kan geen kwaad voor een enkel keertje, de energie van die emotie kan rustig wegebben en je hebt er geen last van. Maar als je het frequent bent, dan heeft de aanwezige energie van de emotie amper de mogelijkheid weg te vloeien en ga je opstapelen. Dit kun je hebben tot een bepaald niveau en dan TJAKKA! Dan gebeurt er iets om de energie ergens aan te besteden. Veelal komen er voordat het zover is al seintjes, die aangeven dat er iets niet klopt. Hiervoor moet je luisteren naar het lichaam om die te "horen"

Na de tjakka kan de opbouw van de energie weer beginnen, tenzij er iets gedaan wordt aan het gedachtepatroon dat dit veroorzaakt. Helaas komt het ook voor dat andere mensen je kunnen beïnvloeden, maar het overgrote deel van de dingen die gebeuren veroorzaak je zelf, zonder dat je het weet!