woensdag 9 januari 2013

Momenten van stilte


Hoe wordt het duidelijk dat stilte en leegte, niets met eenzaamheid of angst te maken heeft,
maar met contact maken met jezelf.