maandag 4 maart 2013

Citaten over kunst


Het doel van de kunst
is niet het uiterlijk van dingen weer te geven,
maar het innerlijk.

Aristoteles

De taak van de kunstenaar is
om het geheim te verdiepen.

Francis Bacon

Wie een kunstwerk volledig begrijpt,
heeft het opnieuw geschapen.

Gaby van den Berghe

Het is met kunstwerken als met mensen:
ze kunnen de grootste gebreken hebben
en toch beminnelijk zijn.

Ludwig Börne

Al wat in de kunst belangrijk is
ligt voorbij de woorden.

Georges Braque

Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet,
doet afbreuk.

Samuel Butler

We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid,
maar we moeten haar in ons dragen
om haar te kunnen vinden.

Ralph Waldo Emerson

De kunstenaar is het medium
tussen zijn fantasieën en de rest van de wereld.

Federico Fellini

De kunstenaar moet in zijn werk zijn
als God in de schepping: onzichtbaar en almachtig;
men moet hem overal voelen en nergens zien.

Gustav Flaubert

Waar zul je de schoonheid zoeken
en hoe zul je haar vinden,
tenzij zij zelf je weg en gids is?

Kahlil Gibran

Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren.

Khalil Gibran

Kunst ontstaat door samenwerking
van God en de kunstenaar,
en hoe minder de kunstenaar erbij doet, hoe beter.

André Gide

Bouwkunst is gestolde muziek.

Johann Wolfgang von Goethe

Kunst kan ons doen beseffen
wat onuitsprekelijk is.

Johann Wolfgang von Goethe

Een druppel kunst is beter
dan een zee van weten.

Dag Hammerskjöld

Kunst is een impressie van een expressie.

Laurens Harbers

Benijdenswaardig is de kunstenaar
die het geluk heeft talent te hebben,
en daarbij het talent, geluk te hebben.

Heinrich Heine

Kunst is de wereld bekijken
in een toestand van genade.

Herman Hesse

Abstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is.
Je moet er goed voor kunnen tekenen,
een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie
en, dit is het belangrijkste,
ook een echte dichter zijn.

Wassaly Kandinsky

Door het contact tussen ziel en kunst
beïnvloeden en vervolmaken zij elkaar.

Wassaly Kandisnky

De kunst eist
van de kunstenaar geen talent,
maar werken.

Stanislaw Jerzy Lec

Kunst.
Fluiten naar subsidie
en het toch mooi laten klinken.

Loesje

Zoals de zon de bloemen kleurt,
zo kleurt de kunst het leven.

Sir John Lubbock

Schoonheid treft de mens met het besef
een broodkruimel te zijn
op de rok van het Universum.

Lucebert

De waarachtige kunstenaar ontdekt,
ook in het uiterlijk
zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere.

H. Marsman

De betekenis van de beeldende kunst
ligt in het bijzonder in haar vermogen
de ziel te herinneren aan haar oorsprong.
Zij is in staat als het ware
een beeld van die oorsprong te scheppen.

Michelangelo Buonarroti

Schoonheid ontstaat
door de zuivering van overtolligheden.

Michelangelo Buonarroti
 
De kunstenaar die volkomen bewust wordt,
houdt op kunstenaar te zijn.

Henry Miller

De kunst is nooit een kopie geweest van de natuur, want zulk een kopie zou niet sterk genoeg geweest zijn om menselijke emotie op te wekken. De levende schoonheid der natuur kan niet afgebeeld worden, zij kan alleen worden uitgebeeld.

Piet Mondriaan

Kunst is een verdraaiing
terwille van de waarheid.

William Moore

De kunst brengt ons nader tot de mens,
maar zij verwijdert ons van de mensen.

Texeira de Pascoaes

Door de kunst wordt het stof van ons dagelijks leven
van onze ziel gewist.

Pablo Picasso

Het geheim van de kunst is daarin gelegen,
dat men niet zoekt, maar vindt.

Pablo Picasso

Ieder kind is een kunstenaar.
De moeilijkheid is er één te blijven
als je groot wordt.

Pablo Picasso

Het gaat niet om de schoonheid die je hebt,
maar om de schoonheid die je verlangt.

Plato

Poëzie:
de ritmische creatie van schoonheid in woorden.

Edgar Allan Poe

Kunst bestaat nooit op zichzelf.
Wij zien de kunst als schakel
in een keten van drie.

Godsdienst, wetenschap en kunst zijn één.

Jan van Rijckenborgh

De roeping van een kunstenaar is licht te brengen
in de diepten van het menselijke hart.

Robert Schumann

De kunstenaar ondergaat niet de droom,
maar schept hem.
In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven
zoals de dromende doorsnee-mens doet,
zoekt hij het brongebied op,
waaruit droom en kunst beide gespijzigd worden.

Simon Vestdijk

Als geest en hand niet samengaan,
ontstaat er geen kunst.

Leonardo da Vinci

Om abstracte schilderijen volledig te kunnen begrijpen,
moet je schudden vooraleer te kijken.

Picabia

Er bestaat geen abstracte kunst,
men moet altijd met iets beginnen.
Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid uitwissen.

Pablo Picasso

Kunst begint bij de lijst.

Harry Mulisch

Pas als het kunst is,
is het echt.

Jan Wolkers

Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid.
Het is de werkelijkheid van de weerspiegeling.

J.L. Godard

Tijd laat zich niet vastleggen,
behalve in beeldende kunst.

Elile Vollenhoven

Kunst en wetenschap zijn als vrouwen:
ze willen veroverd worden.

Godfried Bomans

Kunst is of namaak of revolutionair.

Gauguin

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn,
op het moment dat een enkele man er naar kijkt
met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal.

De St-Exupéry

Wie met de kunst trouwt,
krijgt de kritiek als schoonmoeder.

H. Knef

De kunst produceert lelijke dingen,
die meestal mettertijd mooi worden;
de mode produceert mooie dingen,
die later lelijk worden.

J. Cocteau

Alleen de kunst biedt ons de mogelijkheid
iets te zeggen dat wij niet weten.

G. Laub

Kunst is de vorm van de fles zoeken
waarin de geest moet gestopt worden.

Portnoy

Kunst is in wezen de bevestiging,
de zegening en vergoddelijking van het bestaan.

Nietzsche

In de kunst is een moeilijke bevalling,
geen waarborg voor een mooi kind.

van Praag

De meeste kunstwerken en de beste uitvindingen
zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs
anders durfden zijn.

**

"Heb je Toulouse-Lautrec gezien?"
- "Neen, wie heeft er gewonnen?"

**

De meeste mensen die zich kunstschilder noemen
zijn in feite kunsthandelaars.
Alleen maken zij hun schilderijen zelf.

S. Butler

Het feit dat er kunstenaars zijn,
zegt al dat het leven nagenoeg ondraaglijk is.

Henry Miller

Als de wereld begrijpelijk was,
zou er geen kunst zijn.

Camus

Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.

Nietzsche

Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld,
doordat hij niet tijdig dood wist te gaan.

Buddingh

Er zijn teveel ten onrechte
niet erkende kunstenaars.

**

Een kunstenaar wordt knielend geboren
en vecht om te kunnen opstaan.
Een criticus daarentegen
wordt zittend geboren.

H.Calisher

Omdat één man met ijzerdraad een kunstwerk creëerde,
daarom is nog lang niet elke prikkeldraadversperring
een kunstwerk.

Bern

Wie een kunstwerk volledig begrijpt,
heeft het opnieuw geschapen.

G.van den Berghe

Leonardo da Vinci verdeelde zijn aantekenboekjes in kolommen onder het opschrift van wolf, beer en aap en maakte aantekeningen over mensengezichten, ze in deze kolommen onderbrengend.

G.B. Shaw

Schilders en beeldhouwers
beelden de overwinning altijd uit als een vrouw.
Zoiets begrijp je pas als je getrouwd bent.

**