vrijdag 3 mei 2013

Citaten over positief denken


Mensen denken vaak dat het leven helemaal positief moet zijn met alles erop en eraan. Dat is ook de boodschap van het positieve denken. Maar het leven kent ook afgronden. En als je die onder ogen durft te zien, pas dan heb je echt alles in het leven en pas dan leef je echt.

Wilhelm Schmid

Het tot rede gebrachte verstand en het positief wetenschappelijk verstand verhouden zich als het verstand, dat weet en het verstand, dat niet weet, wat het zegt.

G.J.P.J. Bolland
Nederlands taalkundige en filosoof
1854-1922

Denk positief.
Als je in een vijver bent gevallen,
tast dan in je zakken of er vis in zit.

Darrell Royal

Mijn vriend dacht dat het met hem gedaan was. Dan begon hij met een cursus positief denken. Nu is hij er zeker van dat het met hem afgelopen is.

Brother Sammy Shore

Als positief denken routine wordt,
verliest het leven zijn verveling.

Ruth Zwijgers

Wees optimist.
Pessimisme helpt ook niet.

Gie van den Berghe

Leen nooit geld van een optimist.
Hij is in staat te verwachten
dat je het hem zou teruggeven.

J. Berry

De echte optimist redeneert alzo:

'Ik moet wel op een bed van rozen liggen
want ik voel de doornen in mijn vlees.'

Fliegende Blätter
Duits humoristisch weekblad
1844-1944

Een optimist denkt dat elke vrouw braaf is.
Een pessimist denkt hetzelfde.

Godfried Bomans
Nederlands schrijver
1913-1971

Een optimist is iemand die iets koopt van een Jood
en denkt het met winst aan een Schot
te kunnen verkopen.

Wiet van Broeckhoven

Men moet denken als een pessimist,
en handelen als een optimist.

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige
1918-1985

De optimist verkondigt dat we
in de beste van alle mogelijke werelden leven;
en de pessimist vreest dat het waar is.

James Branch Cabell

Een pessimist ziet een probleem
in elke mogelijkheid.
Een optimist een mogelijkheid
in elk probleem.

Winston Churchill

Een optimist is iemand die denkt
dat het kermis is,
zodra er ergens een vlag uitsteekt.

Fritz Francken
Vlaams schrijver
1893-1969

Zodra een optimist een lichtje ziet,
dat er helemaal niet is,
is er een pessimist
om het weer uit te blazen.

Giovanni Guareschi
Italiaans journalist, humorist en romanschrijver
1909-1968

Ik ben optimist.
Ik geloof in de bevrijdende invloed
van het pessimisme.

Segall Lee

Een optimist is iemand die zegt
dat een éénarmige
minder aan de hand kan krijgen.

Hugo Olaerts
Vlaams aforist

Een optimist vreest,
een pessimist hoopt
dat hij ongelijk zal hebben.

**

Het leven is zo inconsideraat
dat je net zo goed optimist kan zijn.

Renate Rubinstein
Nederlands schrijfster, journaliste en columniste.
1929-1990

Een optimist ziet het litteken al over de wond,
een pessimist blijft de wond zien onder het litteken.

E. Schröder

Wie een pessimist is voor zijn 48 ste jaar weet te veel; wie een optimist is na zijn 48ste jaar weet te weinig.

Mark Twain
Amerikaans schrijver
1835-1910

Gewoonlijk maken niet onze ideeën ons tot optimist of pessimist, maar maakt ons optimisme of pessimisme, van fysiologische of pathologische aard, onze ideeën.

Miguel de Unamuno
Spaans filosofisch schrijver
1864-1936

De pessimist heeft de bewijzen in handen,
de optimist de troeven,
de cynicus de knepen,
de gelovige de wondermiddelen,
de humorist het huismiddel,
de liefdevolle de remedie.

Julien de Valckenaere
Vlaams aforismenschrijver
1898-1958

Een echte pessimist is overtuigd
dat niets deugt;
een echte optimist
vindt dit een beetje overdreven.

Julien de Valckenaere

De pessimist klaagt over de wind,
de optimist verwacht dat die draait,
en de realist stelt de zeilen bij.

**

Het woord van een optimist:
ze is te laat,
dus zal ze komen;

Marcel Achard

Een pessimist vandaag de dag
is een persoon die echt weet
wat er gaande is.
Een optimist is iemand
die de ochtendkrant
nog niet gelezen heeft.

Joey Adams
 
Optimist:

Pessimist zonder werkervaring.

Scott Adams

Ik ben een eeuwige optimist. Laatst kocht ik twee boompjes van amper twintig centimeter hoog, en plantte die in mijn tuin. Daarna ging ik een hangmat kopen.

Armando Fuentes Aguirre

Soms denk ik wel:

"Waarom zou ik opstaan?"
Dan ben ik optimistisch gestemd.
Ik verwacht tenminste nog een antwoord.

Woody Allen

Een optimist is iemand die gelooft
aan de vierde wereldoorlog.

Gerrit Komrij

Een optimist zegt tegen een pessimist:

"Ik ben bang
dat ik goed nieuws voor je heb."

Gerd de Ley

Pessimist:

'We halen 2000 niet.'

Optimist:

'Onzin. We halen 2010 niet.'

Vrij Nederland
(Terzijde)

Alleen pessimisten beleven blijde verrassingen.
Optimisten hebben daar geen weet van.

Peter Bamm

Een pessimist is een vijftigjarige die denkt dat hij de zeventig niet zal halen; een optimist is een vijftigjarige die gaat rondbazuinen dat hij halverwege is.

O.A. Battista

Een optimist is iemand die een agent probeert te overtuigen geen parkeerbon uit te schrijven; een pessimist is dezelfde persoon vijf minuten later.

O.A. Battista

Een optimist is iemand
die creatief zal worden
op basis van een vergissing.

Een pessimist ziet vergissingen
als een vorm van vernietiging.
Een groeiende wereld
bouwt voort op haar vergissingen.
In een stagnerende wereld
is elke vergissing fataal.

Guy Béart

Wees optimist.
Pessimisme helpt ook niet.

Gaby vanden Berghe

Een optimist
is een gelukkige idioot
en een pessimist
is een ongelukkige imbeciel.

Georges Bernanos

Een optimist
is de menselijke verpersoonlijking
van de lente.

Susan J. Bissonette

Voor een optimist is het onmogelijk
aangenaam verrast te zijn.

Arthur Bloch

Optimisten leven langer
dan pessimisten.

Phil Bosmans

Een optimist is iemand
die welvoeglijk genoeg is
om met een discrete glimlach te verdrinken.

Karel Boullart

Optimisten zijn rijk,
ook al hebben ze geen geld.
Want dat komt nog wel.

Pessimisten zijn arm,
ook al hebben ze geld,
want dat zullen ze nog wel verliezen.

Jan Brusse

Optimisten zijn jong,
want ze geloven in de toekomst.
Pessimisten zijn oud,
want vroeger was alles beter.

Jan Brusse

De optimist verkondigt
dat we op de best mogelijke wereld leven,
en de pessimist vreest
dat dit waar is.

James Branch Cabell

Laten we optimist zijn:

De medische wetenschap
heeft al meer remedies uitgevonden
dan dat er ziektes zijn.

Alfred Capus

Pessimist uit intelligentie,
optimist uit instinct.

Maurice Chapelan

Wellicht een vuiltje aan de lucht,
zei de optimist,
toen z'n valscherm weigerde.

Guy Commerman

Een optimist is een man
die op zijn drieënnegentigste trouwt
en een huis in de omgeving van een school koopt.

Stanley Davis

Een pessimist draagt
tegelijkertijd een broeksriem en bretellen,
een optimist geen van beiden.

Thomas R. Dewar

Optimist:

Iemand die de motor van zijn wagen laat draaien
als hij met zijn vrouw
een modemagazijn binnenloopt.

Christian Dior

Pessimisten herinneren ons eraan
dat lelies tot de familie der uien behoren,
en optimisten dat uien
tot de familie der lelies behoren.

Yolaine Dippenweiler

Een pessimist zegt:
Ik ben een illusie armer.
Een optimist zegt:
Ik ben een desillusie rijker.

Gaston Durnez

Pessimist met het hoofd
en optimist met het hart.

Jean Dutourd

Pessimist:

Man die geld geleend heeft
aan een optimist.

Gene Gear

Ik ben pessimist dank zij mijn intelligentie,
maar optimist omdat ik dat zo wil.

Antonio Gramsci

De optimist weet dat twee en twee vier is.
De pessimist weet dat ook.
Maar hij vindt het niet genoeg.

Mina en André Guillois

Optimist:

Hij die rekent op anderen.

Marcel Havrenne

Bij discussies
wint altijd de optimist.

Herman Hesse

Een optimist is iemand die zegt:

Vandaag ben ik weeral
een dag jonger dan morgen.

Karel Jonckheere

Een optimist is iemand die gelooft
dat een dame haar telefoongesprek beëindigt,
omdat ze: 'tot ziens' gezegd heeft.

Danny Kaye

Het zijn de optimisten
die altijd te laat komen.

Fernand Lambrecht

Ik ben optimist.
Ik geloof in de bevrijdende invloed
van het pessimisme.

Stanislaw Jerzy Lec

Er zijn twee categorieën mensen:

De optimisten,
die munten in een fontein gooien,
en de realisten,
die ze eruit vissen.

George O. Ludcke

Ik voel me altijd een optimist
als ik een tunnel uitkom.

Robert Lynd

Pessimist:

iemand die het betreurt
dat de optimisten gelijk hebben.

Jean Marsac

Optimist:

Gehuwde man die zich afvraagt
waaraan hij zijn salarisverhoging zal besteden.

Jacques Martain

Een optimist is het soort man
dat met de vriendin van zijn beste vriend trouwt.

H.L. Mencken

Op den duur krijgt de pessimist misschien gelijk,
maar de optimist heeft onderweg meer plezier.

Daniel B. Reardon
 
Optimist:

Iemand die alles half zo erg
en dubbel zo goed vindt.

Heinz Rühmann

Optimisten zien alleen het groene licht;
pessimisten alleen het rode.
Heel verstandige mensen
zijn een beetje kleurenblind.

Bertrand Russell

Het kan geen kwaad
om optimist te zijn.
Uithuilen kan je altijd
nog later doen.

Lucimar Santos de Lima

Mensen die optimistisch zijn wijten een mislukking aan iets dat veranderd kan worden, zodat ze een volgende keer wel slagen; pessimisten wijten de mislukking aan henzelf, aan een blijvende karaktertrek die ze niet bij machte zijn te veranderen.

Martin Seligman

Iemand die optimist is,
zal in de eerste plaats zijn pessimisme kwijtschrijven.

Paul Snoek

De laatste woorden van een optimist
die een dakpan op het hoofd kreeg:
nog een geluk dat het geen schoorsteen was.

Julien de Valckenaere

Optimist:

Iemand die snel vergeet.

Erik Vloeberghs

Optimist:

Kan-ni-balen.

Jim Vuylsteke
 
'Hoe gaat het met je?'
'Slecht!'
'Hoezo?'
'Ik ben optimist!'

Jim Vuylsteke

De pessimist klaagt over de wind;
de optimist denkt dat hij wel zal draaien;
de realist stelt de zeilen bij.

William Arthur Ward

Pessimiste:

Een vrouw die denkt
dat ze haar wagen niet kan parkeren
op een zichtbaar te kleine plaats
tussen twee andere wagens.

Optimist:

De man die denkt
dat ze het niet zal proberen.

Grover Whalen

Mijn definitie van een optimist
is een Luftwaffe F-104 piloot
die stopt met roken!

John Wiley

Het prettige voor de optimist
is dat hij voortdurend zijn gelijk bewezen ziet,
of aangenaam wordt verrast.

George F. Will

Optimist:
Iemand die bedreigd wordt door een leeuw,
maar geniet van het landschap.

Walter Winchell
 
Een optimist is vaak niet meer
dan een bange realist.

Wolf de Wit

Positieve gedachten zijn niet genoeg.
Er moeten ook positieve gevoelens
en positieve acties zijn.

**