zaterdag 25 februari 2012

Steeds terugkerende dromen


Steeds terugkerende dromen, die vaak de vorm van nachtmerries hebben, willen je meestal een dringende boodschap geven om een onderliggend emotioneel dilemma op te lossen. Zij werpen licht op fundamentele kwesties die je negeert als je wakker bent. Vaak besef je wel wat de droom je probeert te vertellen, maar wil je het probleem niet aanpakken, waardoor de droom terugkomt.

Dromen kunnen om twee redenen terugkomen. Ze schetsen objectief maar grafisch een bepaald gedragspatroon dat je leven van overdag beïnvloedt of ze zijn een echo van een onopgelost trauma. Deze dromen kunnen je in feite de losse draden van je leven laten zien die verhinderen dat het een uitgebalanceerd geheel wordt. Je moet goed kijken welke associaties je kunt leggen met de verhaallijn en de beelden.

Wat zou je willen of kunnen veranderen zodat de boodschap overkomt en niet genegeerd wordt? Als je begrijpt waar het om gaat, dan komt het in je bewustzijn en zal de droom niet meer terugkomen. De droom gaat door zolang je het niet begrijpt.

Carl Gustav Jung, een leerling van Freud, was er ook van overtuigd dat dromen boodschappen bevatten voor de dromer en dat dromers hier voor hun eigen bestwil aandacht zouden moeten aan besteden. Het zou hen ook kunnen helpen om inzicht te krijgen in de eigen emotionele problemen. Met name steeds terugkerende dromen hebben volgens Jung een bijzondere betekenis. Ze zijn een waarschuwing dat de dromer zijn aandacht zou moeten richten op bepaalde problemen, die hij op dat ogenblik verwaarloost. Zolang dat niet het geval is, blijft de droom met steeds dezelfde beelden en symbolen terugkeren.

Toekomst onthullen

Sommige steeds terugkerende dromen zijn profetisch en Jung geloofde dat zulke dromen tijdens de jeugd op de een of andere manier in de toekomst kijken. In plaats van je te waarschuwen voor een trauma uit het verleden, maken terugkerende dromen je bewust van of bereiden ze je voor op een zekere toekomst.

Deze dromen zijn vaak verontrustend en schokkend, maar eerder doordat ze steeds herhaald worden dan doordat ze een bepaalde beangstigend hoedanigheid hebben.

Voorbeeld terugkerende dromen
Steeds opnieuw examen doen

Hoe vaak ik al niet "examen moest doen", niet wist waar het lokaal was waar dat plaats vond, mijn boeken kwijt was enzovoort .. . wetend dat je een goed schooldiploma hebt.

Je moet het niet zien als een vorm van falen of faalangst, maar wel als een teken dat je DAT wat je zo graag wilt doen, steeds maar niet doet. Dat je onbewust smoesjes verzint om je "levensdromen" niet te hoeven realiseren (want dat vraagt extra lef en doorzettingsvermogen.

Dit soort dromen lijkt vrij universeel te zijn, je kunt bijna zeggen dat ze verankerd lijken te zijn in de zg.archetypen van de mens. Je denkt onbewust dat je faalt ... ondanks het feit dat je genoeg in je leven hebt om trots op te zijn. Er is iets wat je NIET doet, maar wel zou willen doen, alleen het lukt je (nog) niet.Een dromer vertelt dat ze meer dan eens droomde over een zonloze lucht, een grijs meer, riet en pijnbomen. Indiaanse kookpotten -sommige gebroken en lege kano's dobberen op het meer. Het water is heel ruw.

De dromer vertelt hoe ze op 27 jarige leeftijd naar Canada ging om haar biologische vader te ontmoeten, die ze niet meer gezien had sinds ze 4 jaar oud was. Hij wilde graag naar een meer gaan dat hij kende. Het begon al te schemeren toen ze daar aankwamen, maar hij drong erop aan dat ze met een kano naar het midden van het meer zouden peddelen. Opeens besefte ze dat dit het meer uit haar dromen was. Ze kon de aandrang niet weerstaan om hem te zeggen dat ze dit meer kende, dat ze er haar hele leven al over gedroomd had, en dat ze nu wist dat dit niet meer zou terugkomen.

En inderdaad heeft ze deze droom nooit meer gehad.

Met steeds terugkerende dromen dringt je onderbewuste erop aan dat je je in een specifiek probleem moet verdiepen. Pas als je positief reageert of het probleem ontgroeit bent, houd het op.

Droomanalyse

Dromen helpen onszelf beter te begrijpen. De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details, want alles heeft een betekenis. Voordat je probeert dromen te begrijpen, moet je eerst bedenken waar de informatie in dromen vandaan komt. In jouw omgeving vind je vele bronnen van inspiratie: familie, huis, vrienden en werk. Daarnaast kun je putten uit jouw persoonlijke wensen, verwachtingen, angsten en ambities.

Invloeden van Buitenaf

De maatschappij waarin je leeft heeft ook grote invloed op je dromen. Tradities, gewoonten, manieren, maar ook ethiek, waarden en principes in jouw leefomgeving bepalen jouw 'culturele identiteit'. Tot slot zijn er droombeelden en onderwerpen die iedereen heeft. Deze betreffen alle natuurlijke behoeften en instincten, de fasen van het leven, zoals kindertijd, pubertijd, of volwassenheid, en de basis behoeften, zoals liefde, veiligheid en seks.

Droomtaal

De informatie in dromen is vaak gecodeerd en lijkt daardoor verwarrend. Als je de informatie in je dromen letterlijk neemt, onthul je niet de volledige betekenis. De droomtaal bestaat uit informatie die je overdag via de zintuigen hebt verzameld en die op een andere manier wordt weergegeven. Meestal visualiseert je onderbewustzijn de gedroomde informatie. Je kunt droombeelden op twee manier verklaren:

Letterlijk:

De informatie verwijst direct naar jouw leven.

Symbolisch:

De informatie is 'gecodeerd'. Zo staan vliegdromen voor vrijheid of ontsnapping aan de dagelijkse sleur. Ze betekenen niet dat je kunt vliegen!

Dromen Ontcijferen

In je onderbewustzijn 'zweven' gevoelens en beelden door elkaar tot ze bij elkaar gebracht worden. Als je jouw dromen wilt begrijpen, kijk dan naar de volgende hoofdelementen:

Thema en Tijdstip

Wat was het thema van de droom? Ging de droom over een huis, een achtervolging, uitvallende tanden, reizen, vallen of slangen? Het tijdstip van de droom bepaalt hoeveel betrekking hij heeft op jouw dagelijks leven. Hoe dichter bij het ontwaken, hoe nauwkeuriger de droom problemen in jouw dagelijks leven weergeeft.

Actie en Betrokkenheid

Wat gebeurde er? Waar gebeurde het? Ken je de plaats uit het verleden of is hij onbekend? Dit kan aanwijzingen geven over persoonlijke onzekerheid of zaken uit de kindertijd of huidige omstandigheden. Nam je deel aan de droom of bekeek je de actie van een afstand? Dit vertelt in welke mate je bij de situatie in het echte leven betrokken bent.

Sfeer en Omgeving

Was het licht en ruimtelijk, of donker en claustrofobisch? Was het een angstige of gelukkige droom? Waar speelde de droom zich af? Op land? Op zee? Water staat voor emoties en land voor geld en eigenwaarde. Lucht symboliseert intellect. Als je jezelf onder de grond bevindt, zoek je een verloren schat.

Personen en Voorwerpen

Herkende je de mensen of waren het onbekenden? Waren het familieleden, vrienden of collega's? De kwaliteiten van de personen in jouw droom kunnen kwaliteiten zijn die je graag wilt ontwikkelen. Voorwerpen benadrukken ook een kwaliteit. Dit kan over een persoon of een situatie gaan.

Dieren

Deed een dier je aan iemand denken? Vaak vertegenwoordigen dieren een situatie of persoon. Op deze manier ontdekt ons onderbewustzijn onze ware gevoelens over een persoon of gebeurtenis, zonder hinder van alledaagse vooroordelen. Zo kan een vriend symbolisch als een angstaanjagende beer verschijnen, iemand om bang voor te zijn.

Kleur en Stemming

Wat waren de kleuren van de voorwerpen in je droom? Waren de appels klein, groen en niet rijp, of groot, rood en rijp om te eten? Heldere of saaie kleuren zeggen iets over de stemming van de droom.

Een geest die rust in zijn slaap
Is bereidt om boodschappen te ontvangen,
de menselijke wetten te doorstaan
en de ruimte te overtreffen.