vrijdag 29 juni 2012


Als we de eeuwigheid niet zien als een eeuwig voortduren in tijd,
maar als tijdloosheid,
dan behoort het eeuwige leven toe aan hen,
die in het moment leven.