maandag 25 juni 2012

Lied voor de toekomst


Vind je liefde op je weg,
neem haar mee met heel je wezen.
Maar tel niets tot je bezit
zet het leven niet gevangen.

Voel je vriendschap in een kring,
leef haar voor, bevecht het goede.
Maar wijs nooit haar vijand aan,
sluit wie binnen wil niet buiten.

Zoek ook warmte buitenshuis,
wees gelovig: zij zal komen.
Maar zet niets in vuur en vlam,
dat te teer is om te branden.

Is jouw toekomst al vooruit,
schuw de sprong niet in de verte.
Maar houd vast wie liefde doet,
val niet af die met jou lopen.

Zet gerust jouw wegen uit,
volg je hart, je ziel, je vragen.
Maar hoor steeds wie naast jou gaat,
geef hem mee, wat jij zou hopen.

Chris Fictoor