zondag 22 juli 2012

Bevrijding


De dagboeken van Etty Hillesum geven een diep inzicht in hoe je onder de zwaarste omstandigheden je innerlijke bevrijding kan beleven. Ik heb het naast mijn bed liggen en lees er geregeld een stukje in. Zo mooi en zo'n indrukwekkend relaas van haar innerlijke strijd met zichzelf en de vrede die het bracht toen ze tot haar bron kon komen.

Enkele citaten:

De wereld is toch zeker voor ieder mens afzonderlijk
wel eens vergaan en toch bestaat ze nog steeds.

Men hoeft zijn onrust en zijn treurigheid niet te verstoppen,
men moet ze dragen en verdragen,
maar men moet zich er niet zo geheel aan overgeven,
alsof er niets anders op de wereld meer bestaat.

Trouw, werkelijk trouw aan zichzelf
en aan de waarden, die men hoogschat
en de moed hebben zich
ter wille van die trouw onbemind te maken bij anderen.