vrijdag 27 juli 2012

Bewustwordingsproces


En zo moet het toch ook zijn? Dat men z'n eigen somberheid, treurigheid of wat ook niet wreekt op anderen door onvriendelijkheid? Wanneer wij lijden, hoeven we anderen toch niet mee te laten lijden?

Het is een bewustwordingsproces, dat ieder mens voor zich moet doormaken. Maar diegenen, die al een begin met dat proces gemaakt hebben, moeten de anderen, die nog "ongeboren" zijn, de eerste stoot geven. En dit zal op den duur mijn wijze van 'sociaal werken' zijn, voor iedere andere wijze ben ik ongeschikt.

Etty Hillesum
11 juni 1942