dinsdag 24 juli 2012

Chassidische vertelling


Eens was er een rabbijn die wonderen deed. Een kinderloze vrouw ging naar hem toe om hem te vragen dat zij vruchtbaar zou worden. Zij trof hem niet thuis, hij was elders. Maar toen zij daar aan kwam, was hij alweer in een volgende stad.

De vrouw was arm en moest te voet gaan. En telkens als ze ergens aan kwam, was hij juist daar vertrokken. Maar eindelijk, na weken zwerven, vond zij hem.

De rabbijn was getroffen door haar grote geloof. Hij zegende haar en een jaar later was zij moeder.

Dit hoorde een andere vrouw, die in dezelfde omstandigheden verkeerde. Haar moeilijkheden om de heilige man te vinden waren even groot, maar toen ze hem tenslotte vond, gaf hij haar de zegen niet en zij bleef onvruchtbaar.

Zijn leerlingen vroegen hem wat daarvan de reden was. De rabbijn antwoordde toen:

"De tweede kende het verhaal. De eerste niet."