woensdag 4 juli 2012

Een huwelijk


Een huwelijk is
een verbintenis tussen twee mensen,
die met God aan hun zij,
verlegd hebben hun eigen grenzen;
jij en ik, dat is nu wij.

Een huwelijk is
voor elkander durven kiezen
in alle openheid
en zonder jezelf te verliezen,
de ander zijn toegewijd.

Een huwelijk is
elkaar's dromen willen dromen,
lachen in de zonneschijn.
en als er donkere wolken komen,
elkaar's schuilplaats kunnen zijn.

Een huwelijk is
trouw zijn en vertrouwen schenken,
elkaar willen verstaan,
aan elkaar's belangen willen denken
en er dan samen voor gaan.

Een huwelijk is
Voor elkaar een rustplaats willen zijn,
een bron om aan te laven,
een oase in de wereldse woestijn,
een thuis, een veilige haven.

Een huwelijk is
De ander ruimte durven geven
voor een stuk eigenheid.
Samen naar het volmaakte streven:
vrijheid in gebondenheid.

Tineke Torensma-Van Beijnum