dinsdag 31 juli 2012

Goede en slechte ervaringen


Je regelmatig terugkerende gedachten, voorstellingen en meningen wekken bepaalde emoties in je op, die doordringen in je onderbewustzijn en zich daarin vastzetten; vervolgens herhaal je deze patronen automatisch in je levenservaring - als een automaat of een soort mechanisch robot.

De wet waaraan je geest gehoorzaamt, is van dien aard dat alles wat zich in je onderbewustzijn heeft vastgezet, zich in de vorm van ervaringen, omstandigheden, gebeurtenissen en concrete dingen verwerkelijkt.

Je gedachten (goede en slechte) zijn de graveerpen waarmee je voortdurend aantekeningen maakt in de diepere lagen van je geest, die we het 'boek des levens' noemen. Dat is de reden waarom jezelf degene bent die je wetten, regels en voorschriften maakt. Nu je deze wet kent, zul je in staat zijn in je onderbewustzijn te graveren ('griffen') - wat tenslotte zal uitmonden in een gelukkig en vervuld leven.