woensdag 4 juli 2012

Jij


Jij kunt een schouder zijn
voor de mens in verdriet en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn
om een mens heen in de kou.
Jij kunt een licht zijn
voor een mens struikelend in donker.
Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild in het leven.

Soms zoekt een mens:
wie kan ik zijn
wie mag ik zijn.
Soms vraagt een mens
zal ik gemist worden
zal iemand om mij huilen
voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven
als je geen uitnodiging ontvangt
als je voelt:
zonder mij zou alles gelijk blijven.
Als je niet merkt
dat er iemand is
die op jou wacht
die naar jou omziet.

Kunnen we elkaar voelen:
jij mag er zijn
jij bent goed
jij kunt een schouder zijn
jij kunt een arm zijn.
kunnen we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou
ik ben een arm om je heen
een licht op je levenspad.

Er zal minder eenzaamheid zijn.