zondag 22 juli 2012


Lezen zonder erover na te denken
is als eten zonder het te verteren.

Edmund Burke