vrijdag 27 juli 2012

Negatief gedrag


Wij kunnen ons niet verontschuldigen voor negatief gedrag
door te zeggen:

'Ik ben slechts als doorn geboren en niet als roos'

Want anders dan bij de plant is ons de gave verleend van de vrije wil om ons eerder als roos te ontwikkelen dan als doorn te blijven bestaan.

Iedere onenigheid en alle misverstanden vallen weg op het moment dat onze geest nobel is geworden. Welk nut hebben religie, filosogie en mystiek wanneer deze niet die goddelijke geest doen ontwaken?

Inayat Khan