zaterdag 14 juli 2012


Wat hebben wij eraan naar de maan te vliegen
als wij niet in staat zijn de afgrond te overbruggen
die ons van onszelf scheidt?.

Dit is de allerbelangrijkste van alle ontdekkingsreizen
zonder welke alle andere niet alleen nutteloos,
maar zelfs rampzalig zijn.

Thomas Merton