vrijdag 13 juli 2012


''Wie heeft gezegd dat de liefde blind is?
Zij is de enige die scherp ziet:
zij ontdekt schoonheden
waar anderen niets merken."

André Frossard