woensdag 22 augustus 2012

Citaten over boeken en lezen

Het schilderij 'de bibliothecaris',
een optische illusie van Giuseppe Arcimboldo,
Italiaans kunstschilder uit de Renaissance.

Geest en kennis van de schrijver blijven in zijn boeken bewaard,
veilig voor de ongunst der tijden en in staat om steeds te herleven.

Francis Bacon

Boeken zijn niet bedoeld als meubilair,
maar er is niets anders
dat een huis zo prachtig meubileert.

Henry Ward Beecher

De meeste lezers zetten hun boeken in hun boekenkast,
en de meeste schrijvers zetten hun boekenkast
in hun boeken.

Nicolas Chamfort

Een huis zonder boeken
is als een lichaam zonder ziel.

Marcus Tullius Cicero

Er zijn boeken waarvan de band en het omslag
verreweg het beste deel uitmaken

Charles Dickens

Een leven zonder boeken is onleefbaar.

Erasmus

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken,
is bij machte om de eenzaamheid te dragen,
waar dan ook en met groot gemak.

Mahatma Gandhi

Sommige boeken schijnen geschreven te zijn,
niet opdat men daar iets uit zou leren,
maar opdat men weet,
dat de schrijver iets geweten heeft.

Johann Wolfgang von Goethe

De schijngeleerde is als een ezel
die een vracht boeken draagt.

Zodar Hadasch

Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was,
maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter.

John Harrington

Het ergste aan nieuwe boeken
is dat ze ons beletten oude boeken te lezen.

Joseph Joubert

Nergens heb ik meer rust gevonden
dan in bossen en boeken.

Thomas a Kempis

Het genot van alle lezen
wordt verdubbeld als men met iemand samenwoont
en dezelfde boeken deelt.

Katherine Mansfield

Het is niet verdienstelijker duizend boeken te hebben gelezen
dan duizend akkers te hebben geploegd.

William Somerset Maugham

Voor vele mensen zijn boeken
alleen maar papieren meubelen.

George D. Prentice

Het is harder nodig
de mensen te bestuderen dan de boeken.

Francois de la Rochefoucauld

Boeken hebben, net als mensen,
hun succes vaak aan hun titel te danken.

Peter Sirius

Het is eenvoudiger tien boeken met filosofie te vullen
dan één principe in praktijk te brengen.

Leo Tolstoy

Het gebrek van de meeste boeken is,
dat ze te lang zijn.

Voltaire

Een boek kan op veel plaatsen openvallen.
Als het wordt dichtgeslagen,
slaat het op alle plaatsen tegelijk dicht.

Tegenbosch

Een boek is goed
als men bang wordt
dat het eens uit zal zijn.

Jonckheere

Een goed boek moet ons niet iets geven
maar iets afnemen:
één van onze zekerheden.

J.Greshoff

Je weet dat je een goed boek hebt gelezen
als je bij het omslaan van de laatste bladzijde
een beetje het gevoel hebt dat je een goede vriend hebt verloren.

**

Ik heb de ondervinding dat er geen beter vakantievoornemen bestaat dan om geen letter te zullen lezen. Daarna is er niets mooiers, dan dit goede voornemen met een echt mooi boek ontrouw te worden.

Herman Hesse