zondag 19 augustus 2012

Citaten over vakantie


Het woord vakantie is afgeleid van het Franse en Latijnse woord vacant dat leeg, openstaand, open, onbezet en vrij betekent. Die betekenissen geven aan waar het bij vakantie om gaat: ervoor kiezen om een periode je dagelijkse doen te verlaten om leeg te worden.

Vakantie biedt de mogelijkheid om nieuwe krachten op te doen en het leven op een nieuwe manier te benaderen. Omdat je tijdens een vakantie alles even loslaat, kun je juist tijdens de vakantie in contact komen met je innerlijk. In dit verband is het verrassend dat dat het Engelse woord voor vakanties (holidays) letterlijk heilige dagen betekent. Vakantie is een periode om in natuurlijke en misschien zelfs ook in spirituele zin recreatie (herschepping) te bewerkstelligen.

Voor velen is op vakantie gaan een grote bron van ergernissen: files op de autosnelwegen, drukte bij toeristische attracties, plensbuien op overvolle campings en ruzies met reisgenoten. Voor stellen en echtparen kan een vakantie een prima middel zijn om weer dichter tot elkaar te komen. Vakantie kan er echter ook aan bijdragen dat stellen uit elkaar worden gedreven. Het is namelijk al jarenlang bekend dat het aantal echtscheidingen in september aanzienlijk hoger ligt dan in de rest van het jaar. Naar mijn idee zijn vakanties niet zozeer de oorzaak van echtscheidingen, maar meer de aanleiding. Als je dag en nacht met elkaar optrekt, onder ontspannende en stressvolle omstandigheden, leer je elkaar goed kennen. Dan blijkt duidelijker dan anders of je bij elkaar past of niet.

Het doel van recreatie is niet om de tijd te doden, maar om de tijd te leven. Niet om mensen bezig te houden, maar om ze fris te houden. Niet om ze de mogelijkheid te bieden te ontsnappen aan het leven, maar om ze een ontdekking van het leven aan te bieden.

Als brood de eerste noodzakelijkheid is voor het leven,
dan is recreatie een goede tweede.

Edward Bellamy

Toerisme:
Een geloof dat bergen bezet.

Gaby van den Berghe

We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben.
We zijn ervoor geschapen.
Maar waar moet je dan nog naar verlangen?

Simon Carmiggelt

Vakantie: korte perioden tussen plannen en herinneren.

Lea Cousin

Een goede vakantie is over
als je begint te verlangen naar je werk.

Morris Fishbein

Toerisme is de kunst
zoveel mogelijk gezien te hebben
zonder iets te zien.

Jan Greshoff

We hebben niet zozeer meer vakantie nodig
maar meer vocatie.

Eleanor Roosevelt

De meeste van ons denken beter na over
wat we met twee weken vakantie gaan doen,
dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen.

P. Sookdhew

Mensen die geen tijd kunnen maken voor recreatie
zullen vroeger of later tijd moeten maken voor ziekte.

John Wanamaker

Een vakantie is wat je neemt
als je niet langer meer kunt nemen
wat je hebt genomen.

Earl Wilson

***

Vakantie was een luxe,
maar in de wereld van vandaag
is het een noodzakelijkheid geworden.