vrijdag 24 augustus 2012

Citaten uit het dagboek van Etty Hillesum

Kennis is macht,
maar alleen wijsheid is vrijheid.

**

En het zware en het lichte,
het moet toch alles geaccepteerd worden,
als zijnde de verschillende kanten van m’n wezen.

**

De genade moet bij haar schaarse komsten
een welvoorbereide techniek aantreffen.

**

Waar houdt de tolerantie op
en begint de karakterloosheid?

**

Al blijft ons één nauwe straat,
waardoor we mogen gaan,
boven die straat staat toch de héle hemel.

**

Eenvoud, die alleen maar oppervlakkigheid is
en eenvoud, verworven door alle gecompliceerdheden heen.
Het is heus niet zo eenvoudig met de eenvoud.

**

De wereld is toch zeker voor ieder mens afzonderlijk
wel eens vergaan en toch bestaat ze nog steeds.

**

Het zal in latere jaren onze trots en onze overwinning zijn,
dat iedere vernietigende slag,
die men ons heeft willen toebrengen,
in zijn tegendeel is omgeslagen
en onze kracht en onze ontwikkeling slechts bevorderd heeft.