donderdag 2 augustus 2012

Florence Nightingale quotes


Dat Florence juist als verpleegster de heldin van Engeland zou worden, bleek jaren later. Hoe zij aan haar bijnaam 'The lady with the Lamp' komt? Die herinnert aan de smerige ziekenbarakken waar gewonde militairen crepeerden. Daar deed zij ’s nachts met haar lamp de ronde; om waar nodig te helpen.

Florence Nightingale (1820 - 1910) was een bijzondere vrouw. Florence was de dochter van de welgestelde William Edward Nightingale (1794–1874) and Frances ("Fanny") Nightingale - Smith (1789–1880).

Geïnspireerd door haar ervaring met een stem van God (1837) besloot zij zich te wijden aan de verpleging, - tot grote ergernis van haar moeder. In 1850 bezocht zij de Lutherse diaconessen in Kaiserswerth am Rhein (Duitsland) die zich ontfermden over mensen die ziek en hulpbehoevend waren. Voor Florence was dit bezoek een keerpunt in haar leven. In 1854 vertrok zij met 38 door haar opgeleide verpleegsters naar een ziekenhuis in Istanbul (Scutari), waar Engelse soldaten werden verzorgd, die slachtoffers waren van de oorlog die zich ruim vijfhonderd kilometer verderop in de Krim bij de Zwarte Zee afspeelde. Tot verbijstering van Florence ontbrak het aan alles wat nodig was om de soldaten te verzorgen. Zij moest toezien hoe gewonde soldaten (4077) door totale verwaarlozing in het ziekenhuis van Scutari aan allerlei ziekten stierven.

Als wiskundige maakte zij statistieken van de doodsoorzaken. Zij kwam tot de conclusie dat er meer militairen (7 tot 10 keer!) in het ziekenhuis stierven, dan op het slagveld. Dat was voor haar een aanleiding om tal van medische en politieke initiatieven te nemen, waarbij de pers werd ingeschakeld. Bij haar terugkeer in Engeland (1856) werd zij als een heldin ontvangen. Florence was bij haar leven al een legende. Maar gaandeweg bleek zij te lijden aan een ziekte die haar energie sloopte (waarschijnlijk ging het om de in de Krim opgelopen ziekte Brucellosis.


De laatste 14 jaar bleef Florence aan haar bed gebonden. Toen zij blind raakte dicteerde zij haar brieven. Tijdens haar leven schreef zij er naar schatting zo’n 14000. Daarnaast publiceerde Florence 200 boeken, brochures en pamfletten. Haar boek 'Notes on Nursing' (1860) heeft geleid tot een totaal nieuwe visie op praktijk van de ziekenzorg. Het fungeerde jaren lang als handboek bij de opleiding van verpleegsters.

Florence Nightingal quotes

Let each person tell the truth
from his own experience.Poetry and imagination begin life.How very little can be done
under the spirit of fear.The progressive world is
necessarily divided into two classes
those who take the best of what there is
and enjoy it
those who wish for something better
and try to create it.I attribute my success to this
I never gave or took any excuse.Out of activity may come thought,
out of mere aspiration can come nothing.You ask me why I do not write something
I think one's feelings waste themselves in words,
they ought all to be distilled into actions
and into actions which bring results.
(Letter to her friend)The very first requirement in a hospital
is that it should do
the sick no harm.Everything is sketchy.
The world does nothing but sketch.