vrijdag 10 augustus 2012

Niet is zoals het lijkt


Weet dat alle dingen zo zijn;
Een luchtspiegeling, een luchtkasteel,
Een droom, een verschijning,
Zonder essentie, maar met kenmerken
die waarneembaar zijn.

Weet dat alle dingen zo zijn;
Als de maan aan een heldere hemel
Weerspiegeld in een helder meer,
Maar naar dat meer bewoog de maan zich nooit.

Weet dat alle dingen zo zijn;
Als een echo die voortkomt
Uit muziek, geluiden en geween,
Maar in die echo is geen melodie.

Weet dat alle dingen zo zijn;
Zoals een goochelaar illusies schept
Van paarden, ossen, karren en andere dingen,
Niets is zoals het lijkt.

Boeddha