maandag 20 augustus 2012

Persoonlijke groei


Persoonlijke groei is het ontwikkelen van je eigenschappen om te kunnen bereiken wat je wilt. Bij persoonlijke groei gaat het er allereerst om dat je een doel wilt bereiken. Dat kan een materieel doen zijn, zoals geld verdienen of een nieuwe baan vinden. En het kan een immaterieel doel zijn, zoals gelukkig zijn, minder ruzie maken of stoppen met roken.

De volgende 7 thema’s
spelen bij persoonlijke groei een rol:

Identiteit (weten wie je bent)
Doelen (weten wat je wilt)
Denken (je gedachten op scherp zetten)
Fysiologie (goed voor jezelf zorgen)
Contacten (rekening houden met anderen)
Leren (leren van je fouten)
Loslaten (doen met overgave)

Het belangrijkste aspect van persoonlijke groei is overgaan tot actie. Met andere woorden: gewoon doen. Niet over een jaar, niet over een week, niet morgen, maar Nu!

Citaten over persoonlijke groei:Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei,
of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Wat voel ik
wat wil ik
wat doe ik?

Riane Malfait

Verzet je niet tegen het kwaad
maar ontmasker het.

Paul Shockley

In het verleden gebeurt niets meer.

Eckhart Tolle

Wie jouw tijd bezit,
bezit jouw geest.
Neem bezit van je eigen tijd
en je zult je eigen geest kennen.

Peter Toonen

Hoe kan men de gevolgen van iets verwerpen
als men steeds maar de oorzaken blijft koesteren?

Thomas Merton

Zelfonderzoek vereist moed,
maar geeft tevens een enorme innerlijke kracht.

Patanjali

Bij vergeven gaat het niet over de ander,
maar over jou.
Het is het loslaten van de last
die je met je meedraagt.

Dalaï Lama

Het geluk zit in jezelf,
het kon zich niet beter verstoppen!

**

Onwetendheid komt voort uit het denkbeeld
dat jij in een wereld leeft
in plaats van de wereld in jou.

Saswitha

Wie overstijgt wat hoort en wat niet hoort,
is op weg naar volmaakt handelen.

Milarepa

Op de vraag van je leven,
ben jij het enige antwoord.
Op de problemen,
ben jij de enige oplossing.

Jo Coudert

Moed is niet de afwezigheid van angst.
Moed betekent angst voelen
en toch je hart volgen.

David Dewulf

Het leven van de mens is
wat zijn gedachten ervan maken.

Marcus Aurelius

Je zorgen maken,
is de verkeerde kant op fantaseren.

Olaf Hoenson

Onze enige beperkingen zijn die,
welke wij zelf bedenken,
of die we anderen toestaan
ze voor ons te bedenken.

Elizabeth Arden

Je bent wat je denkt.
Je wordt wat je droomt.
Zoals jij je wensen creëert,
zullen zij jou creëren.

W. Garret

Wij kiezen onze vreugde en smart
lang voordat wij ze beleven.

Kahlil Gibran

Medewerkers zijn van nature niet lui.
Ze worden zo gemaakt door leidinggevenden
die (nog) niet kunnen motiveren en inspireren.

Paul Vieth