zaterdag 8 september 2012


Geduld en nederigheid zijn deugden, maar toegepast bij spiritueel bewustzijn en groei zijn ze meer dan dat. Het zijn dan ook vormen van loslaten en overgave aan het Universum, God, de Bron of Stroom, of hoe je het ook maar wilt noemen. Het zijn essentiële eigenschappen van onzelfzuchtige liefde.

In een spirituele zienswijze betekent geduld niet een passief afwachten, maar een actief wachten, wachten om te kijken wat er komen gaat, terwijl je je overgeeft aan de Universele wil. Deze overgave brengt de daarop volgende manifestatie van de Universele spirit. Zo werkt het in de natuur en overal in het heelal.

Uit de I Tjing: Hexagram 5: Wachten

Alle wezens hebben voeding van bovenaf nodig. Maar de voedselgift komt op zijn eigen tijd en daarom moet men wachten. De regen komt op zijn eigen tijd.

Hexagram 52: Stilhouden – Berg

Als een mens zich aldus stilhoudt, keert hij mogelijk terug naar de buitenwereld. Hij bekijkt het niet langer vanuit het gevecht en het tumult van individuele wezens en om die reden heeft hij echte vrede van geest, welke nodig is voor het handelen in harmonie met hen. Wie handelt vanuit deze diepe niveaus maakt geen fouten.

Uit de Bijbel:

"Wees stil en weet dat ik God ben."

Tolerantie, nederigheid, verdraagzaamheid en geduld zijn nodig voor geluk, en toch vermijden veel mensen deze eigenschappen. Weinigen zijn bereid de prijs te betalen voor geluk- het overstijgen van het afgescheiden Zelf (ego) door een leven te leven van onzelfzuchtige liefde. Terwijl het in wezen gewoon een kwestie is van oorzaak en gevolg (karma): wat we gezaaid hebben moet op een dag geoogst worden.

Als we onze vrije wil gebruiken om dit karma te doorbreken en het pad van spirituele groei doorlopen, wordt onze terugkeer naar Eenheid begeleidt door lijden, daar is geen ontkomen aan. Hoe beter we met geduld, begrip en nederigheid dit lijden doorstaan, des te makkelijker en sneller keren we terug naar Eenheid en Liefde, en vinden we werkelijk geluk.


Ware Liefde is Onzelfzuchtig
Ware Liefde is Geven
Ware Liefde stroomt als water
Allen voedend die er van willen drinken

Ware Liefde doet als Sterren
Ware Liefde doet als de Zon –
ze schijnt zowel op het kwaad als op het rechtschapene

Ware Liefde verlangt niets terug
Ware Liefde is ontdaan van Behoeften
Ware Liefde verlangt alleen voortzetting van Ware Liefde.

Gebaseerd op de Verloren lessen van Atlantis
en de I Tjing