maandag 10 september 2012

Kracht van de liefde


Onze geliefde Moeder Aarde' vroeg ze:
'Hoe kunnen wij uw kinderen u helpen te genezen?'

Met de kracht van jullie liefde' antwoordde moeder Aarde.

Met onze Liefdeskracht? Is dat alles moeder? vroeg ze verbaasd 'Meer niet?'

'Nee niet meer en niet minder'
was het antwoord van Moeder Aarde aan haar.

Ik had nooit gedacht dat het zo simpel lag,
maar dat moet ons toch zeker lukken' zei ze toen.

'Ja, dat zou jullie zeker moeten lukken mijn kind, maar zo makkelijk is het niet, want er is veel gebrek aan respect en liefde in jullie wereld. En mede daardoor is de natuur ook verstoord en verziekt geraakt' antwoordde Moeder.

'Hoe komt het dierbare moeder dat wij
het contact met u zijn kwijtgeraakt?' vroeg ze.

'In de westerse wereld komt het door de drang naar welvaart en materialisme. Maar ook omdat het mannelijke aspect in jullie wereld veel meer eerbiedigt wordt dan het vrouwelijke. Grote natuurgebieden moesten het ontgelden en zo werd het contact met mij steeds minder. Er zijn wel enkelen die het contact met mij hebben proberen te houden en dat nog steeds doen, maar het grootsdeel van de mensheid voelt geen verbintenis meer met mij of hebben het nooit gevoeld. Er wordt meer vanuit het hoofd dan vanuit het hart geleefd.' vertelde moeder haar.

'Maar Moeder hoe kunnen wij, jouw kinderen
meer vanuit ons hart gaan leven?' vroeg ze vol belangstelling.

Door meer naar jullie gevoel te luisteren en door naar jullie kinderen te kijken, want die leven nog vanuit hun gevoelswereld. Het hart is van vele van jullie geblokkeerd geraakt. Door jullie gesloten harten geven jullie ook weinig om elkaar en kunnen jullie mij ook niet horen, zien of voelen. Ondanks dat we verbonden zijn met elkaar. En zo voeden jullie ook jullie kinderen op waardoor deze kinderen ook geen of weinig contact met mij krijgen hoe veel ze daar ook aan zouden hebben. De welvaartwereld veroorzaakt bij kinderen veel onrust en emotionele problemen. In de natuur ervaren kinderen veel ruimte en vrijheid maar voornamelijk ook rust.' antwoordde Moeder aarde.

' Moeder hoe kunnen wij weer liefde naar elkaar
en de wereld toesturen? vroeg ze.

'Door jullie harten te openen en proberen de liefde ín jullie zelf terug zien te vinden. Dit zal direct invloed hebben op je naaste, omgeving en de wereld. Jullie zullen elkaar aansteken'
antwoordde Moeder Aarde liefdevol.

Ze schudde haar hoofd en zei: 'Ik begrijp het geliefde moeder met onze liefdeskracht kunnen we onszelf genezen,
onze omgeving en ook de wereld.

Moeder knikte: 'Ja, zo is het Liefde is de grote genezende kracht voor alles. Zonder Liefde is de mens nergens. Want Liefde ontheft blokkades, Liefde brengt mensen dichter bij elkaar, Liefde overwint angst en hoop, Liefde zorgt voor respect en harmonie, Liefde maakt mensen zacht en tolerant. Laten mensen dus vanaf heden elkaar de liefde als geschenk gaan geven en er zal minder angst en duisternis zijn op jullie wereld'.

' Dank u wel moeder voor uw mooie en belangrijke inzichten. Mogen wij ons spoedig weer verbonden met u gaan voelen en de weg naar huis terug vinden' sprak ze vol eerbied naar moeder Aarde.