zondag 16 september 2012

Leven met het seizoen

Soms wil je iets veranderen, maar voel je dat het 'tij' niet meezit. Een half jaar later lijkt alles te kloppen en word je op vleugels gedragen. Voor alles is een tijd.

Er is een tijd van zaaien en van oogsten. Een tijd van komen en van gaan. Wie het vermogen heeft precies aan te voelen waarvoor de tijd rijp is, heeft meestal wind mee. Dit geldt op maatschappelijk gebied,
en niet minder in je persoonlijke leven.

De seizoenen zijn hiervoor goede aangevers.
Ze hebben een enorme invloed op leven.

Ieder seizoen creëert andere behoeftes
en versterkt andere vermogens.

Als je met het seizoen meebeweegt, zwem je niet weerbarstig tegen de natuurlijke stroom op, maar laat je je erdoor dragen.


Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven

Een tijd om te planten
en een tijd om te rooien

Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen

Een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen

Een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen

Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen

Een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren

Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen

Een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien

Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen

Een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken

Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten

Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.