zaterdag 15 september 2012

Te kiezen voor ...


Je hebt de vrije wil, te kiezen voor ...
Ja, zeg het maar.

Het leven biedt ons
elk moment
een scala van mogelijkheden
om ons leven te leven naar eigen wens ...

Maar ...

Waar wil je heen?
Wat wil je doen?
Wat zou jij doen,
Wanneer je vrij zou zijn,
Volkomen vrij en op jezelf?
Zonder rekening te hoeven houden met familie, vrienden.

Het leven creeërt steeds weer nieuwe situaties ...
Situaties waarop we reageren kunnen
en waardoor we wegen kunnen vinden
om ons vrij te maken van obstakels die ons geluk in de weg staan ...

Maar ...

Hoe maken we onszelf vrij
Wanneer we ons vastgezet hebben,
en verantwoordelijkheden zijn aangegaan ...
en daardoor onbedoeld situaties voor onszelf hebben gecreeërd
die we niet vooruit bedenken konden...
Want het leven speelt een spel met ons en wij, wij spelen mee ...

Het spel van de golven
Het spel van de zon en de maan
Het spel van actie en reactie,
van kiezen tussen goed en kwaad
waarin we alleen de juiste beslissing kunnen nemen
door naar ons eigen hart te luisteren
en niet naar de buurman, of collega ...
Door niet te luisteren naar hen die zeggen dat jij het niet weet ...
en dat zij het daarom wel even voor jou zullen beslissen ...

Nee ...

We zijn geen speelbal van het lot...
We zijn wel degelijk heel goed in staat ons leven en dat van anderen mooier
en fijner en gelukkiger te kunnen maken ...

Maar...

Daarvoor is het nodig dat we ons laten varen op de golven
Meegaan op de wind en ons daarbij goed vasthouden aan ons gevoel van mededogen, medeleven en medemenselijkheid...

We kunnen kiezen voor meer vrijheid...
Maar durven we dat ook?
Je meer vrij voelen is jezelf meer kunnen ontspannen
en wanneer je jezelf meer kunt ontspannen ga je je zelf beter voelen en kom je vanuit een innerlijke rust
vanzelf meer bij je natuurlijke gevoel van mededogen
En bij je natuurlijke gevoel
van liefde ...

Wat denk je van liefde?

Liefde is jouw beste bescherming.
Kwetsbaar durven zijn is je grootste kracht.
Open staan voor het leven ...
Kom, sluit je zelf niet af...
daardoor verhard je ...
en waarom zou je ...
ben je bang?
Ja, bang voor jezelf misschien ...
bang om jezelf los te laten ...
bang om te vertrouwen op het onbekende ...
Maar het onbekende is niet onbekend ...
Het is zelfs een deel van jezelf,
want jij weet zelf niet hoe je reageren zal op nieuwe situaties.
Maar keuzes maken doe je eigenlijk altijd in elke situatie ...

Zorg dan dat je altijd kiest voor mededogen ...
alsjeblieft.
Kies voor die natuurlijke liefdeskracht die in jou zit.

Want liefde is je beste bescherming ...
daar help je jezelf ...
en de hele wereld mee.

Harm Wagenmakers