zondag 30 september 2012

Troost van de overkant


Waarom treur je nu ik ben bevrijd.
Mijn lichaam heb ik afgedaan om grenzeloos te leven
en ik ben uit mijn pijn verheven.
Ik ging je voor, door de donkere poort
Van angst is overwonnen
en onbeperkt leef ik nu voort,
daar was het om begonnen.

Mijn lichaam ging de weg dat sterven moest
en breekt dwars door de weg van goed en kwaad
is het nog slechts een teken
van wat er in mij heeft geleefd
en ooit nog uit moest komen.
en wat door mij werd uitgezegd
in verre toekomstdromen.

Nu keert het weer waar het begon
toen ik erin kwam leven
het wordt nu langzaam
door de tijd aan de aarde teruggegeven.
En ik, ik woon nu uit de tijd
maar in mijn beste dromen en het is goed,
want ik ben bij mijn Oorsprong teruggekomen.

Droog maar je tranen,
huil niet meer om mijn voorbije leven
waarin ik al wat ik bezat gestalte heb gegeven.