zondag 28 oktober 2012

Begrensde tevredenheid


Er is lijden dat ontstaat door overtrokken verwachtingen, door de verwachting dat het eigen huwelijk volmaakt zal zijn, dat we een ideale partner hebben, dat we een beroep krijgen dat ons volledig vervult, dat de opvoeding van de kinderen ons volledig lukt.

Zo is het leven niet. De meeste huwelijken lukken maar half, en dat is dan nog niet slecht. Veelal is iemand maar een halve goede moeder, een halve goede lerares, een halve gelukkige mens, en dat is niet slecht.

Tegen de terreur van de algeheelheid zou ik de gelukte halfheid willen prijzen. De goedheid en de schoonheid van het leven ligt niet aan het einde, in het volkomen lukken van de heelheid. Het leven is eindig, niet enkel in de betekenis dat wij moeten sterven. De eindigheid ligt in het leven zelf, in het begrensde geluk, in het begrensde succes, in de begrensde tevredenheid.