zaterdag 13 oktober 2012

Gebed van een Afrikaanse

Lieve God,
ik voel me symbool van het lijden.
Van de ochtendnevel
tot de avondmist ben ik op de been.
Zwoegend en zwetend
in de hitte van de dag.

Mijn ruggegraat voelt als gebroken.
Dag in, dag uit draag ik zware lasten.
Ik loop dagelijks vele mijlen
om brandhout en wat water.
Ik woon in een hut
van leem en wat takken.

Mijn man vertrok naar de stad.
Om werk te zoeken, zei hij.
Ik weet niet wat hij gevonden heeft.
Maar wij, wij zijn hem kwijt, voorgoed.

Goede God, ik bid U,
Overtuig de vrouwen
en de leiders,
dat 'heb uw naaste lief',
om daden vraagt.

Overtuig hen,
dat als ze ons helpen willen
zij bereid moeten zijn
deze strijd te strijden
ons lot en ons lijden te delen.

Rebeka Njau,
Kenia