zondag 7 oktober 2012

Hechte en duurzame vriendschap


Een hechte vriendschap is een zeldzaam verschijnsel in deze tijd. We hebben kennissen en gelegenheidsvrienden, maar slechts weinigen van ons hebben een duurzame, intieme, leven-veranderende relatie. Een echte, duurzame vriendschap komt niet zo maar uit de lucht vallen, maar wordt opgebouwd. De kwaliteit van de bouwstenen die we daarbij gebruiken, is bepalend voor de kwaliteit van de vriendschap.

De eerste onmisbare eigenschap van een duurzame vriendschap is geven. Een vriend is niet enkel iemand die in mijn behoefte voorziet, maar ook degene in wiens behoeften ik kan voorzien. Werkelijke vriendschap begint met het besluit een vriend te willen zijn, niet een vriend te willen hebben.

Een tweede eigenschap van duurzame vriendschap is de omvang van de gemeenschappelijke interesses. Als we echt bevriend zijn met iemand, zullen we onze relatie niet laten aantasten door jaloezie of wedijver, maar ons naast elkaar met een gezamenlijke toewijding voor dezelfde zaak inzetten.

De derde essentiële eigenschap is aanmoediging. Ik hoor naast mijn vriend te staan wanneer deze het moeilijk heeft. Ik behoor hem dan te helpen en te steunen, maar hem ook aan te moedigen om over de moeilijke omstandigheden heen naar God te kijken. Doe ik dit niet, dan laat ik hem in de steek op het moment dat hij mij het meest nodig heeft.

Dostojevsky schreef:

'Van iemand houden betekent hem zien
zoals God hem bedoeld had te zijn'.

Dit is het criterium van ware vriendschap. En ik moet mijn vriend niet alleen zo zien, maar me bovendien zo gedragen, dat hij, omdat we vrienden zijn, in de praktijk steeds beter uit de verf komt.

Sonja Roskamp