dinsdag 16 oktober 2012

Leer vooruitzien


Iemand die zichzelf wijs vond, ging op reis. Onderweg zag hij een man bezig met het planten van een johannesbroodboom.

Hij bleef staan kijken en vroeg:
"Wanneer zal dat boompje vrucht dragen?"

De man zei: "Over zeventig jaar."

"Dan doe je gek", zei de bezoeker. "Denk jij echt dat je over zeventig jaar nog leeft en van de vruchten van deze boom kunt genieten? Wees verstandig, plant een boom die eerder vruchten geeft."

Onderwijl was de man klaar met het planten van zijn boompje en keek er met genoegen naar. Pas daarna zei hij tot de bezoeker:

"Mijnheer, toen ik geboren werd, waren er al johannesbroodbomen en kon ik ervan eten, al had ik ze niet geplant. Dat hadden mijn voorouders gedaan. Ik mag er nu van genieten, zonder er iets voor gedaan te hebben. Deze boom hier, plant ik voor mijn kinderen en kleinkinderen; daar kunnen ze later van genieten."

Hij draaide zich om om weg te gaan, maar zei ten afscheid:

"Wij mensen bestaan, omdat andere mensen vooruitzien. Op die mensen heb ik mijn hoop gevestigd, want door hen zullen we het redden en is er toekomst."