dinsdag 2 oktober 2012

Liefdes tonen

Uit de vertrouwdheid
van jouw warme klanken
openbaart zich een ander geluid.

Een stilzwijgen
een onbeantwoord hartgeklop
een uitzending
zonder ontvangst.

De radio speelt
en raakt de snaren van mijn ziel
die als een harp de tonen speelde
in een geven en ontvangen
van liefdevolle tonen.

Waar jouw lied in doorklonk
in woorden op ons hartsritme
van leven in liefde
in rust en eenheid van 'Zijn'
in Hier en Nu.

Koesterend op de golven
van de serene melodie
als duizenden vlindertjes
in alle toonaarden
op de akkoorden
van ons liefdesleven.

Dezelfde golflengte
en dan zomaar ... stilte
ik zend jou mijn liefdestonen
in onze melodie
Waarom ontvang je me niet?