woensdag 28 november 2012

De stem van de Stilte


Wat is toch de Stem van de stilte
waar reeds de Oudheid van sprak?
die wij ondergaan als mysterie
't geheim, dat 't 'ik' nooit doorbrak.

Waar is toch die Stilte te vinden
die ruimte van Vrede en Rust
waarin deze stem kan vibreren
Hoè wordt mijn ziel Haar bewust?

De stem van de Stilte doorboort mij
als ziel-vibratie der Sfinx
wier kracht mij geluidloos doorzeefde
zó sprak de zwijgende Sfinx.

D'in Zelfsheid verzonken gedachten
rijzen uit 't zand der woestijn
voor hen, die herboren, herkennen
Relieken uit Eeuw'ge Schrijn.

Zó ademt de Stem van de Stilte
het latente Woord van God
dat diep in ontluikende harten
résonneert in Rozen-grot.

Die stem openbaart Godsgeheimen:
magische stromen der Graal
verzadigend dorstige zielen
onhoorbaar – met Heilige Taal.

Ans Spoel-de Pril