zondag 11 november 2012

Stilte

"Leef in het Nu, carpe diem, pluk de dag". Dat is het motto van deze tijd. Duurzaamheid, geduld en matiging zijn woorden die men vandaag de dag niet meer wil horen. Veel mensen moeten een voortdurende 'muur van geluid' om zich heen hebben, anders voelen ze zich niet prettig. Men is op de vlucht: op de vlucht voor pijn, voor verdriet, voor teleurstelling, op de vlucht voor angst en alles wat angst kan oproepen.

Meer dan ooit is dit een tijd waarin men bang is voor de stilte, voor de stilte waarin God tot het hart van de mens kan spreken. Vandaar dat we muren om ons heen optrekken. Veilig zitten we in ons cocon. Maar zijn we daar wel gelukkig? Of proeven we het geluk van de verslaafde, van degene die zich verdoofd heeft om iets anders vooral niet te voelen?

Niet alleen beeld en geluid - muziek, internet, radio en t.v. - maar ook woorden vormen een barrière tussen ons en God, en tussen ons bewustzijn en de diepten van onze ziel.

Woorden structureren onze gedachten, geven er een begrijpelijke vorm aan, maar tegelijkertijd beperken ze ons ook. Ze kunnen weliswaar heel helder en gestructureerd zijn, maar toch geven ze noodgedwongen een beperkt en eenzijdig beeld van datgene wat we willen uitdrukken. Gedachten zijn altijd rijker en veelzijdiger dan de taal waarin we ze onder woorden brengen. Taal bestaat immers bij de gratie van tegenstellingen, taal maakt onderscheid, plaatst dingen tegenover elkaar, maar onze ziel is een eenheid die tegenstellingen in zich kan verenigen.

Daarom is er maar één radicale manier om je open te stellen voor de diepten van je ziel: alle beelden, woorden en geluiden loslaten en je verbinden met God in je binnenste. Alleen vanuit de leegte en de stilte kan God op je inwerken. Zelfs voor mensen die niet geloven is het beoefenen van de stilte heilzaam. Het is de weg naar binnen die ons voert naar de grond van ons bestaan zelf. Alleen dan kunnen we onszelf ook ervaren als een geestelijk wezen.Sta stil en luister
Waarom
ben je zo bang voor de stilte?

Waarom
loop je weg voor alles
wat zich van binnenuit aandient?

Waarom
ben je zo bang voor jezelf?

Waarom
ben je voortdurend bezig,
altijd aan de gang,
altijd doende?

Waarom
hoor je niet met je hart.

Waarom
houd je je ogen dicht voor alles
wat er om je heen gebeurt?

Weet je niet dat stilte
de geboortegrond van je diepste,
je eigenlijke wezen is?

Weet je niet dat eerst in de stilte
het geheim van het leven
voor je opengaat?

Alsjeblieft, sta stil.
Luister eindelijk
naar de onrust van je hart.

Want achter de onrust
ligt de vrede verborgen
en eerst als je daar doorheen gaat,
vind je die blijvende vrede.

Alsjeblieft,
sta stil.
Want pas dan
kan niet alleen ik je bereiken,
maar ook God.

Alsjeblieft,
sta stil en luister.

Hans Stolp
Uit: "Wat mijn hart je zeggen wil"