zaterdag 24 november 2012

Vrijheid

Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid.
Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken,
en je aan datgene te binden wat het beste voor je is.