dinsdag 25 december 2012


Als je het even niet weet
In plaats van te razen in je hoofd:
luister naar je adem, een vogel,
de regen buiten.

Je schept ruimte voor een oplossing,
rustend in niet-weten.

Rob Brandsma