zaterdag 8 december 2012

Als je iets nieuws wilt beginnen,
moet je het oude achter je laten.