zondag 13 januari 2013

Citaten over perfectie


De ondernemer die beslist,
maar zich wel eens vergist,
brengt meer geld in de kist
dan de perfectionist
die het weliswaar wist,
maar de aansluiting mist!

**

Alleen zij die het geduld hebben
simpele dingen perfect te doen,
krijgen de vaardigheid
moeilijke dingen makkelijk te doen.

Johann Friedrich von Schiller

De enige plaats,
waar je zeker een perfecte bestuurder vindt
is op de achterbank van je auto.

H. Phillips

De perfecte bureaucraat is de man
die er in slaagt geen beslissingen te nemen
en alle verantwoordelijkheid te ontlopen.

Brooks Atkinson

Een imperfect geheugen
maakt vaak gelukkig.

Joyca Lacroix

Een redmiddel tegen de perfectie:

Liefde.

Friedrich Nietzsche

Het enige voordeel van niet perfect zijn
is de lol die het anderen biedt.

Doug Larson

Je kunt een leven lang je best doen,
maar als je eerlijk tegen jezelf bent
was het niet één keer perfect.

Charlton Heston

Nooit nadert iemand de perfectie zo goed
als op een sollicitatieformulier.

Stanley J. Randall

Perfectie is niet haalbaar,
daarom eisen we ze van de anderen.

Leo Nikolajewitz Tolstoi

Perfection is achieved,
not when there is nothing more to add,
but when there is nothing left to take away.

Antoine de Saint Exupery

Sommige mensen hebben liever een perfecte fantasie
dan een mislukte poging.

Elle Eggels

Streven naar excellentie motiveert je,
streven naar perfectie demoraliseert.

Harriet Braiker

Why ruin a perfectly good story with the truth?

Woody Allen

Wijsheid bestaat uit weten
wanneer je de perfectie moet vermijden.

Horowitz

Zolang je een droom een mooie droom laat zijn, is deze niet onderhevig aan de slijtage van het echte leven en kan hij perfect blijven en dienen als een troostende gedachte in het bestaande leven.

Elle Eggels