dinsdag 15 januari 2013

Ik ben een ieder dankbaar

Photobucket

Ik ben een ieder dankbaar
die hard en grof met mij is omgegaan,
zij hebben mij geleerd,
zachtaardig en gevoelig te worden.

Ik ben een ieder dankbaar
die mij onderkend en geringschattend ingedeeld hebben,
zij hebben mij geleerd,
voor mezelf op te komen.

Ik ben een ieder dankbaar
die niets wat waardevol in mij was hebben gezien,
zij hebben mij gedwongen,
naar mijn waarden te zoeken.

Ik ben een ieder dankbaar
die mij onterecht behandeld hebben,
zij hebben mij geleerd, gerechtig te zijn.

Ik ben een ieder dankbaar
die mij nooit toonden dat zij van mij hielden,
zij hebben mij bewust gemaakt, hoe belangrijk dat is.

Ik ben een ieder dankbaar
die jaloers op mij waren,
mij bevochten en gekwetst hebben,
zij hebben mij geleerd,
zelfkritiek uit te oefenen en bedachtzaam te worden.

Ik ben een ieder dankbaar
die geen aandacht aan mij besteed hebben,
zij hebben mij geleerd,
zonder oordeel op een ieder toe te gaan.

Ik ben een ieder dankbaar,
die mijn waardigheid afbreuk gedaan hebben
en daardoor spijt hadden,
zij hebben mij geleerd, vergiffenis te schenken.

Ik ben een ieder dankbaar
die mijn hulpeloosheid niet wilden zien,
zij hebben mij geleerd,
om hulp en steun te vragen.

Ik ben een ieder dankbaar
die zich van mij afgekeerd hebben,
zij hebben mij geleerd
wat ware en echte vriendschap betekent

Ik ben een ieder dankbaar
die mij beteugeld en de kop ingedrukt hebben,
zij hebben mij geleerd, mijzelf te verdedigen.

Ik ben een ieder dankbaar
die mij verdriet, leed en pijn
berokkent en aangedaan hebben,
zij hebben mij de polariteit van het leed laten erkennen.

Ik ben een ieder dankbaar
die een deel daar aan gehad hebben...
mijn leven zin en inhoud te geven.

Ik ben een ieder dankbaar,
daardoor en zodoende mocht ik zoveel leren,
wat vandaag belangrijk voor mij is
en lijkt om het aan een ieder door te mogen geven!