zaterdag 9 februari 2013

Citaten over afstand nemen

Zich distantiëren, afstand nemen, niet meedoen, zich terugtrekken.

Sometimes you have to distance yourself
from people to make them realize
you don't always have to be there,
and that you're not one to be taken for granted.

**

De meeste mensen zijn ontevreden
omdat ze niet weten dat de afstand
tussen één en niets groter is
dan die tussen één en duizend.

Ludwig Börne
Duits journalist en criticus

Het valt zwaar ineens afstand te doen
van een reeds lang gekoesterde liefde.

Carmina
Romeins dichter en lyricus
84vC - 54vC

Vrijwillig afstand doen
is misschien de schoonste en duurzaamste vorm van bezit.

Isolde Kurz

Denken schept steeds een afstand tussen de dingen,
die afstand, die we nodig hebben om ze te beheersen.

Walter Traupel

Veel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis
Nederlands dichteres en psychiater