vrijdag 15 februari 2013


Het niet opstaan in de bus voor ouderen weerspiegelt niet zozeer normvervaging als wel het hanteren van strengere criteria voor het concept 'oud' ten gevolge van de vergrijzing.

M. Nielen