zondag 31 maart 2013

Citaten over pasen


Pasen is de demonstratie van God
dat leven in essentie
spiritueel en tijdloos is.

Charles M. Crowe

Pasen vertelt ons dat het leven niet eenvoudig
kan worden geïnterpreteerd in termen van dingen,
maar in termen van idealen.

Charles M. Crowe

De opstanding geeft mijn leven zin en richting
en de mogelijkheid steeds weer opnieuw te beginnen,
ongeacht de omstandigheden.

Robert Flatt

Pasen vertelt je dat je
de waarheid in een graf kunt stoppen,
maar dat het daar niet blijft.

Clarence W. Hall

Op de dag van Pasen
wordt de sluier
tussen tijd en eeuwigheid ragfijn.

Douglas Horton

Christus heeft niet alleen
tot ons gesproken door zijn leven,
maar ook door zijn dood.

Søren Kierkegaard

Het verhaal van Pasen
is het verhaal van Gods prachtige raam
van goddelijke verrassing.

Carl Knudsen

De opstanding laat een waarheid zien die lang niet altijd voor alle mensen goed leesbaar is in de natuur. Deze vertelt ons dat het spirituele hoger is dan het materiële en dat in dit Universum geest zwaarder telt dan materie.

H.P. Liddon

Onze Heer heeft de belofte van de opstanding geschreven,
niet allen in boeken, maar in elk blad in de lente.

Martin Luther

De steen voor de opening van het graf was weggerold.
Niet om om Christus naar buiten te laten,
maar om de discipelen in staat te stellen
naar binnen te gaan.

Peter Marshall

Het graf van Christus is beroemd
om wat het niet bevat.

Sam Morris

De inwijdingsperiode van Pasen, van de lente-equinox, was de periode waarin een mens – een groot mens – na training en discipline zijn persoonlijkheid achterliet, haar aflegde als een kledingstuk dat verschoten en vuil is en afgedankt wordt. Hij verrees uit het graf van het persoonlijk zelf tot geestelijke onpersoonlijkheid en werd één met zijn eigen innerlijke god of 'steeg op naar de hemel', zoals de mystieke uitdrukking luidde; hij werd meer dan mens, omdat hij een god-mens werd.

Gottfried de Purucker

Het vreugdevolle nieuws dat hij is herrezen verandert de huidige wereld niet. Voor ons worden nog steeds geplaatst werk, discipline en opoffering. Maar Pasen geeft ons de spirituele kracht om het werk te doen, de disciple te accepteren en het offer te brengen.

Henry Knox Sherill

Het deel krijgen
aan de opstanding van Christus wil zeggen:
ditzelfde heilsfeit in het eigen wezen verwerkelijken.

Jan van Rijckenborgh

Het was onontkoombaar dat Jezus gekruisigd zou worden.
Het was ook onontkoombaar dat hij weer zou opstaan.

H.R.L. Sheppard

Wij leven en sterven.
Christus stierf en leefde.

John Stott

Laat de vreugde van de opstanding
ons opheffen van eenzaamheid, zwakheid
en wanhoop naar kracht, schoonheid en blijdschap.

Floyd W. Tomkins

Tweeduizend jaar geleden vond er in het nabije Oosten een gebeurtenis plaats die de wereld permanent heeft veranderd. Door die gebeurtenis werd de geschiedenis in tweeën gedeeld. Steeds als u een datum opschrijft, gebruikt u de opstanding van Jezus Christus als uitgangspunt.

Rick Warren

Leef in het besef dat Christus leeft
en dat Hij leeft in Zijn mensen.

Julien B. Weil