woensdag 27 maart 2013

Verwachtingen

Iemand die een bezoek bracht aan een psychiatrische inrichting zag dat één van de patiënten heen en weer zat te schommelen in zijn stoel terwijl hij steeds maar met een zachte stem lispelde: Lulu ... Lulu ...

Wat is er met die man aan de hand? vroeg de bezoeker aan de dokter. Lulu was een vrouw die hem de bons gaf, was het antwoord van de arts.

Terwijl zij de rondleiding vervolgden, kwamen zij bij een isoleercel waarin een man zijn hoofd steeds maar tegen de muur bonsde terwijl hij jammerend uitriep:

Lulu ... Lulu ...

Is Lulu ook al de oorzaak van zijn problemen? vroeg de bezoeker. Ja zei de dokter, Hij is degene die uiteindelijk met Lulu trouwde.

Verwachtingen

Pijn is niet alleen datgene dat je niet wenst, maar ook datgene dat je graag wil. Menselijke relaties zijn verstikkend en pijnlijk geworden door de voortdurende verwachtingen die men heeft.

Verwachtingen die niet vervuld worden veroorzaken pijn en leiden tot frustraties en haat. Verwachtingen die volledig vervuld worden veroorzaken ook tot pijn, ze leiden naar verveling. Vandaar dat de meeste relaties uitgehold en banaal worden. Als gevolg daarvan gaan we op zoek naar nieuwe uitdagingen om de behoefte aan vervulling en plezier te bevredigen. Het eigenlijke proces van verwachtingen is pijnlijk. Het leven lijkt wel een lang proces van alsmaar wachten.

Alles wat we zogenaamd liefde noemen is alleen maar gehechtheid. Gehechtheid en haat zijn de twee zijden van dezelfde medaille. We vinden onszelf verstrikt in emoties zoals jaloezie, woede, haat, enzovoort. Een onzeker mens is een ongelukkig mens en vanuit die positie schept hij/zij een toestand van ongelukkig zijn voor zijn of haar naasten.