vrijdag 26 april 2013

Citaten over de liefde


Afwezigheid doodt liefde niet,
tenzij ze al ziek was bij het afscheid.
Als duizend anderen van je houden,
maar je houdt niet van jezelf,
zal andermans liefde nooit volstaan.

**

Er zijn zo veel soorten liefde,
als dat er ogenblikken in tijd zijn.

Jane Austen
Engels romanschrijfster
1775-1817

Niemand sterft van liefde,
behalve op het toneel.

Jane Austen

De liefde is ongeneeslijk,
maar het enige geneesmiddel
tegen alle kwalen.

David Cohen

Indien ge een vrouw
niet met liefde voor u kunt vervullen,
vervul haar dan tot overlopens toe
met liefde voor haarzelf;
al het overlopende zal voor u zijn.

Charles Caleb Colton
Engels schrijver
1780-1832

Vriendschap eindigt vaak in liefde,
maar liefde in vriendschap, nooit.

Charles Caleb Colton

Liefde maakt
een smal bed breed.

Bertus Aafjes
Nederlands letterkundige
1914-1993

Liefde is
altijd ongerust zijn
om de ander.

Marcel Achard
Frans schrijver
1899-1974

Liefde kun je niet verspillen.

Marcel Achard
Frans schrijver
1899-1974

Om het geluk in de liefde te leren kennen
moet je zonder blind te zijn
de ogen weten te sluiten.

Marcel Achard

Wanneer een vrouw moet kiezen
tussen liefde en rijkdom
kiest zij steeds voor allebei.

Marcel Achard

Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw
op hun knieën vallen.
Velen blijven daarna op hun knieën zitten.

Georges van Acker
Vlaams dichter

Verliefdheid is geen liefde.
Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt,
reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit.

Piet van Aken
Vlaams schrijver
1920-1984

Gebruiken van elkaars tandenborstel:
gebaar van grote liefde.

Herman Pieter de Boer

Ik heb de indruk
dat we allemaal ter wereld komen
als kinderen die liefde willen hebben,
en als we geen liefde kunnen krijgen,
nemen we in plaats daarvan
genoegen met macht.

Jean Shinoda Bolen

Ik kan niet treuren om het verlies
van een liefde of een vriendschap,
zonder te peinzen, dat je alleen verliest
wat je niet echt hebt gehad.

Jorge Luis Borges
Argentijns auteur
1899-1986

Duisternis kun je met duisternis
niet bestrijden.
Alleen het licht kan dat.

Haat kun je met haat niet bestrijden,
alleen de liefde kan dat.

Phil Bosmans
Belgische pater en schrijver
1922 - 2012

Fouten zie je dik
als de liefde dun is.

Phil Bosmans

Zoals een bloem
de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een mens
de liefde nodig
om mens te worden.

Phil Bosmans

De liefde in de pan
is de glimlach aan tafel.

Joop Braakhekke

Coquetterie is het verlangen,
liefde in te boezemen
zonder ze zelf te ondervinden.

Mml de Brade

Begin en eind van een liefde
worden voelbaar
door de onthutsende ervaring
alleen te zijn.

Jean de la Bruyère
Frans schrijver
1645-1696

Het schijnt minder zeldzaam te zijn
van antipathie over te gaan tot liefde
dan tot vriendschap.

Jean de la Bruyère

A verwonderde zich erover
dat B over de liefde schreef
zonder verliefd te zijn.

B: 'Ik schrijf toch ook over de dood
zonder dood te zijn?'

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige
1918-1985

De échte liefde, zij die voorbij het oppervlakkige contact naar de volledige eenheid streeft, blijft een eeuwig gevecht tegen de eigen eenzaamheid, en tegen die van de andere.

Marc Callewaert
Vlaams criticus en schrijver

Natuurlijk is de liefde eeuwig.
Alleen de partners wisselen.

Martine Carol

Trouw bestaat
wanneer de liefde groter is
dan het instinct.

Paul Carvel

Liefde is
voor drie vierden
nieuwsgierigheid.

Giacomo Casanova

Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.

Marc Callewaert

Ook de liefde die je niet beantwoordt
accepteer je als een hulde.
Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook.

Marc Callewaert

Ik wil proberen meer terug te geven
dan ikzelf gekregen heb.
Sommige mensen noemen dat liefde.

Eric Burdon

Mijn liefde is als een
rode, rode roos,
die vers in juni is ontloken.

Robert Burns
Schots dichter
1759-1796

Geen touw of kabel
kan zo stevig samensnoeren,
zo vast binden, als liefde
met één enkele draad doet.

Robert Burton
Engels geestelijke en schrijver
1577-1640

Het beste bewijs van liefde
is vertrouwen.

Joyce Brothers

De schoonste liefde gaat niet ver
als men haar laat lopen.
Men kan haar beter in de armen dragen
als een geliefd kind.

Alain
Frans filosoof en essayist
(ps. van Émile Augiste Chartier)
1868-1951

Een onmogelijke liefde
is de ware liefde.

Koos van Zomeren
Nederlands schrijver

Liefdesverklaring:

Met woorden willen zeggen
wat men zou willen zeggen
zonder woorden.

Karel Jonckheere

De liefde geeft ons in één tel
wat we met jarenlang zwoegen en ploeteren
nauwelijks weten te bereiken.

Goethe

Eén plus één
is in de liefde één.

Jean-Paul Sartre

Naarmate de liefde in u groeit,
zal ook de schoonheid groeien.
Want liefde is de schoonheid van de ziel.

Augustinus

Het is gemakkelijk om te haten
en moeilijk om lief te hebben.
Zo zit alles in elkaar.
Alle goede dingen
zijn moeilijk te verwezenlijken
en slechte dingen
zijn heel makkelijk te verwerven.

René Descartes

De schoonheid van dingen
bestaat in de geest
die ze beschouwt.

David Hume

Niet het gebrek aan liefde,
maar het gebrek aan vriendschap
is oorzaak van ongelukkige huwelijken.

Friedrich Nietzsche

Geraakt door de liefde,
wordt ieder mens een dichter.

Plato

Vriendschap is
liefde zonder vleugels.

Lord George Byron

Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het 'liefdesobject', bepaalt.

Erich Fromm

Ik hou van mensen
die houden van de liefde.
Zonder de liefde
sterft alles af en uit.

**

Houd van elkaar, maar maak van de liefde geen band - laat haar liever een golvende zee tussen de kusten van jullie zielen zijn.

Kahil Gibran

Als je goed kijkt, vind je overal liefde. De kunst bestaat er in liefde te zien zonder er over te spreken. Het zijn zij die er het minst over spreken, die er het meest van weten of van voelen.

**

Liefde kost niets om te krijgen
maar is onbetaalbaar als je het hebt.

**

Zodra je met twee liefhebt,
moet je kunnen leven
met een onevenwicht.

**

Zelfs in de meest volmaakte liefde
heeft de één meer lief
dan de andere,
al is het dan misschien
maar een kleine fractie.

**

Mooi zou zijn meer vriendschap in de liefde
en bij uitbreiding
voor meer vriendschap in het leven.

**

De meeste huwelijken komen niet
door gebrek aan liefde tot een einde,
maar door gebrek aan kameraadschap.

**